Inne edycje: IV Kongres Ekspertów Samochodowych | III Kongres Ekspertów Samochodowych | II Kongres Ekspertów Samochodowych

    Patronat medialny:


Kapituła konkursowa "Ekspert Samochodowy roku 2014":
 1. Sławomir Olszowski - przewodniczący
 2. Andrzej Ambrozik
 3. Tomasz Chojnacki
 4. Tomasz Cieślik
 5. Jarosław Gajewski
 6. Paweł Gancarczyk
 7. Marek Idzior
 8. Rafał Kobza
 9. Oleg Klyus
 10. Sławomir Luft
 11. Adam Markiewicz
 12. Tomasz Olszowski
 13. Jacek Panic
 14. Leszek Preisner
 15. Marek Puwalski
 16. Marek Warmus


dr inż. Sławomir Olszowski
Członek Rady Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (dawna nazwa: Politechnika Radomska), Członek Zarządu SITK RP o/Radom, Członek Radomskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Prezes Koła Elektroniki i Diagnostyki Samochodowej SITK Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Radomiu. Obronił doktorat z wyróżnieniem w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn na Politechnice Radomskiej. Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych z zakresu "Mechatroniki Samochodowej" oraz "Rozwiązań ekologicznych w warsztacie samochodowym". Ekspert z zakresu zaawansowanego oprogramowania urządzeń diagnostycznych. Prowadzi Strefę Eksperta w "Biuletynie Wyposażenia Serwisów" - kwartalnika, jednego z dystrybutorów części samochodowych. Jest autorem kilkudziesięciu specjalistycznych materiałów szkoleniowych wykorzystywanych m. in. w programach "Strefa Mechatroniki", "Akademia Techniki Samochodowej", "Moto-Akademia", "Mazowiecka Akademia Motoryzacyjna", "Podkarpacka Akademia Motoryzacyjna". Ponad to jest autorem i współautorem ponad 60 publikacji naukowych w kraju i za granicą oraz ponad 200 opinii i ekspertyz technicznych. Opracował również w ramach prac zespołu eksperckiego ponad 40 "opinii o innowacyjności" dla firm sektora motoryzacyjnego w ramach programów regionalnych Narodowej Strategii Spójności finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Był członkiem kapituły konkursowej na sprzęt i wyposażenie warsztatu czasopisma "autoExpert" na produkt roku 2012 oraz 2013. Prowadzi specjalistyczne szkolenia techniczne dla autoryzowanych serwisów samochodowych kilku marek oraz dla niezależnych sieci serwisowych. Współpracuje z dystrybutorami urządzeń i sprzętu diagnostycznego. Jest kierownikiem jedynego laboratorium w Polsce na wyższych uczelniach technicznych pod oficjalnym patronatem firmy Bosch na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. Wykonuje badania podzespołów samochodowych i systemów sterowania oraz urządzeń diagnostycznych na zlecenie producentów przed wprowadzeniem ich do sprzedaży, wskazuje mocne i słabe strony wymagające uwagi. Prowadzi również badania podzespołów samochodowych dla dystrybutorów przed wprowadzeniem ich na rynek. Nagrodzony Srebrną i Złotą Odznaką Honorową Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Z sektorem motoryzacyjnym zawodowo związany od 1991 roku. Mówią o nim, że w żyłach ma paliwo zamiast krwi. W zakresie naukowo-badawczym jest autorem m. in.: diagnostyki punktowej systemu, poprzez proces weryfikacji parametrów komponentów składowych za pomocą danych specyficznych, które stanowiły powód ich doboru przez inżynierów w fazie projektowania systemu dla elektronicznych systemów sterowania, w których podczas diagnozy w nieulotnej pamięci sterownika nie są rejestrowane żadne błędy, zaś system pracuje nieprawidłowo. Obecnie zajmuje się bezinwazyjnymi metodami diagnozowania układów Common Rail. Jest współautorem bezinwazyjnej metody diagnozowania układów wysokiego ciśnienia bezpośredniego wtrysku oleju napędowego wykorzystywanej w urządzeniach: RMOG 01, 02 i 03.


Prof. dr hab. inż. Andrzej Ambrozik
Prof. A. Ambrozik jest specjalistą z zakresu procesów spalania oraz oceny ilości i jakości strat ciepła w silnikach spalinowych. Prowadzi badania emisji szkodliwych składników spalin z uwzględnieniem procesów ich neutralizacji z zastosowaniem reaktorów katalitycznych. Prowadzi również analityczne i eksperymentalne badania wpływu rodzaju i właściwości fizykochemicznych paliw oraz parametrów i przebiegu wtrysku paliwa na efektywność realizacji cyklu pracy silnika, a przede wszystkim na jego wskaźniki ekonomiczno-energetyczne i ekologiczne.

Dorobek naukowo-dydaktyczny i wychowawczy prof. A. Ambrozika obejmuje: 6 monografii, 5 skryptów oraz około 300 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych i naukowo-technicznych krajowych i zagranicznych, patent i 2 zgłoszenia patentowe oraz ponad 70 prac niepublikowanych. Profesor był promotorem 5 prac doktorskich, opracował 9 recenzji rozpraw habilitacyjnych i 10 recenzji wydawniczych takich rozpraw, jak również opracował 14 recenzji prac doktorskich. Był kierownikiem 4 grantów KBN. Niezależnie od tego wykonał ok. 15 recenzji książek, monografii i skryptów oraz dużą liczbę recenzji projektów badawczych i celowych zleconych przez KBN, jak również artykułów opublikowanych w różnych krajowych i zagranicznych wydawnictwach naukowo-technicznych. Prof. A. Ambrozik prowadzi szeroką współpracę z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi. Jest członkiem: Komitetu "Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa" PAN Oddział w Lublinie, Komitetu "Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji" PAN o/Kraków, Komitetu Naukowego "Autobusy", Komitetu Naukowego Wydawnictwa "Journal of KONES" i innych. Był współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Naukowego Motoryzacji i Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych. Jest aktywnym członkiem takich organizacji jak: Polski Instytut Spalania, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, Europejskie Towarzystwo Ekologiczne i inne.


mgr inż. Tomasz Chojnacki
Absolwent Wydziału Transportu i Elektrotechniki Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Studia na specjalności Elektrotechnika i Elektronika Samochodowa ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Członek Sekcji Rzeczoznawców przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej SITK Oddział w Radomiu, członek Koła Elektroniki i Diagnostyki Samochodowej SITKRP oraz były wieloletni Prezes SKN Techniki i Elektrotechniki Samochodowej. Nagrodzony Srebrną Odznaką Honorową. Z motoryzacją związany od dziecka. Szlify zdobywał w ASO Mercedes, Bosch Car Service, AD Serwis oraz w firmie BETiS. Obecnie w zakresie czynności zawodowych Ekspert - konsultant międzynarodowych infolinii technicznych. Jest trenerem z zakresu elektroniki samochodowej oraz diagnostyki silników o zapłonie samoczynnym. Prowadzi badania eksperckie z zakresu metod diagnostycznych układów zasilania silników o ZS. Autor wielu publikacji dotyczących metod diagnozowania stanu technicznego systemów samochodowych. W czasie prywatnym doktorant studiów III stopnia na Wydziale Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.


mgr inż. Tomasz Cieślik
Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Radomiu. Uzyskał tytuł magistra inżyniera, z wynikiem bardzo dobrym, na Kierunku Elektrotechniki i Elektroniki Samochodowej Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Ekspert-konsultant ogólnopolskiej sieci infolinii technicznych dla serwisów samochodowych, prowadzi specjalistyczne szkolenia techniczne dla serwisów samochodowych zrzeszonych w największych niezależnych sieciach serwisowych. Uczestniczył w realizacji projektów specjalistycznych szkoleń dla mechaników samochodowych m. in. w programach "Strefa Mechatroniki", "Akademia Techniki Samochodowej", "Moto-Akademia", "Mazowiecka Akademia Motoryzacyjna", "Podkarpacka Akademia Motoryzacyjna", "Akademia Motoryzacyjna MMP", gdzie pełnił funkcję trenera - eksperta. Kierownik Biura Ekspertyz Technicznych i Szkoleń w Radomiu. Jest uznanym i cenionym ekspertem w Polsce w zakresie silników o zapłonie iskrowym z bezpośrednim wtryskiem benzyny.


mgr inż. Jarosław Gajewski
Absolwent Wydziału Transportu i Elektrotechniki Politechniki Radomskiej (obecnego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu). Ukończył również studia podyplomowe na Wydziale Mechanicznym z zakresu techniki samochodowej. Pierwsze kroki w branży motoryzacyjnej zdobywał w autoryzowanych serwisach samochodowych Śkoda-Auto i Ford . Przeszedł cykl specjalistycznych szkoleń technicznych u importerów samochodowych. Obecnie Doradca Techniczny i Trener w koncernie Henkel w zakresie nowoczesnych technologii napraw pojazdów za pomocą specjalistycznej chemii serwisowej posiadających aprobatę producentów samochodów w kraju i za granicą.
Prowadzi szkolenia dla importerów samochodów w  Autoryzowanych Stacji Obsługi, Autoryzowanych Centrach Napraw Blacharsko-Lakierniczych oraz w niezależnych warsztatach samochodowych .
Jest ekspertem-konsultantem w zakresie stosowania specjalistycznej chemii serwisowej w sektorze motoryzacyjnym. Wdraża i dobiera najnowocześniejsze technologie firmy koncernu HENKEL do konkretnych potrzeb przemysłowych. Jest cenionym praktykiem, który szkolenia prowadzi w trakcie procesu serwisowego. m. in. podczas wymiany poszyć bocznych, wklejania podłużnic czy też wymiany poszyć dachowych, naprawy elementów z tworzyw sztucznych, naprawy zabudów specjalnych oraz stosowania chemii podczas remontów silników, skrzyń biegów. Współpracuje z największymi odbiorcami specjalistycznej chemii serwisowej w kraju i za granicą.


mgr inż. Paweł Gancarczyk
Absolwent Wydziału Transportu i Elektrotechniki Politechniki Radomskiej, specjalności Elektronika i Diagnostyka Pojazdów Samochodowych. Tytuł magistra uzyskał w Belgii na Karel De Grote Hogeschool w zakresie Automotive Engineering. Swoje pierwsze kroki stawiał w rodzinnym warsztacie. Obecnie Członek Sekcji Rzeczoznawców przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej SITK Oddział w Radomiu. Ekspert - konsultant międzynarodowej infolinii technicznej. Kierownik działu B+R w firmie BETiS zajmującego się innowacyjnymi metodami bezinwazyjnej diagnostyki układów bezpośredniego wtrysku oleju napędowego CR. Prowadzi specjalistyczne szkolenia techniczne dla autoryzowanych serwisów samochodowych kilku marek oraz dla niezależnych sieci serwisowych. Współpracuje z dystrybutorami urządzeń i sprzętu diagnostycznego. Autor wielu artykułów z zakresu diagnostyki układów automatycznych skrzyń biegów, optycznych magistrali danych i innowacyjnych systemów oświetlenia zewnętrznego pojazdów samochodowych. Jest członkiem zespołu eksperckiego, który opracował ponad 40 "opinii o innowacyjności" dla firm sektora motoryzacyjnego, w ramach programów regionalnych Narodowej Strategii Spójności finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest jednym z najlepszych ekspertów w Polsce w zakresie automatycznych skrzyń biegów.


Prof. dr hab. inż. Marek Idzior
Przewodniczący Kolegium Dziekanów Wydziałów Transportu w Polsce (2008-2012), członek Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk (wybrany), członek Sekcji Logistyki Transportu Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, członek Komisji V Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych, obecnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Motoryzacji, członek Polskiego Instytutu Spalania, członek SIMP od 1970 roku, prezes Sekcji Silników Spalinowych Oddziału Wojewódzkiego SIMP w Poznaniu 1999-2005, Członek Sądu Konkursowego Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich na targach MOTOR SHOW od 2005 r., Rzeczoznawca i członek Prezydium Rady Naczelnej Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, członek Automobilklubu Wielkopolskiego od 1983 roku, członek Zespołu Inspiracyjno-Doradczego Wydziału Infrastruktury Technicznej przy Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu od 1991. Ekspert, rzeczoznawca i biegły sądowy w dziedzinie Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego.
Opublikował 179 prac w kraju i za granicą (Słowacja, Litwa, Ukraina, Hiszpania, Chorwacja, Orlando USA, Chiny, Cypr, Singapur). Obecnie jest Kierownikiem Zakładu w Instytucie Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu. Był wielokrotnie odznaczony m. in.: odznaką Honorową Miasta Poznania `1975, Złotym Krzyżem Zasługi `1990; Medalem Komisji Edukacji Narodowej `2004; nagrodami Ministra NiSzW.


Rafał Kobza
Rafał Kobza, Specjalista ds. Technicznych i Szkoleń w firmie Liqui Moly Polska Sp. z o.o.
Rafał Kobza jest absolwentem Politechniki Warszawskiej Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Od 2007 roku jest związany z firmą Liqui Moly. Jest on odpowiedzialny za szkolenia zarówno techniczne z zakresu olejów silnikowych, przekładniowych, dodatków do paliw i olei oraz chemii warsztatowej, nowych usług warsztatowych, jak również szkolenia dla sprzedawców. Ponadto do jego kompetencji należy wdrażanie nowych usług dla serwisów jak np. czyszczenie układów wtryskowych, olejowych, dolotowych, czyszczenie filtrów cząstek stałych. Poza prowadzeniem szkoleń oraz wdrażaniem nowych usług odpowiada on za zagadnienia techniczne stawiane zarówno przez profesjonalistów jak również użytkowników samochodów. Rafał Kobza ma swój udział w opracowywaniu nowych produktów i rozwiązań serwisowych wytwarzanych i oferowanych w międzynarodowych strukturach Liqui Moly. Wypowiedzi Rafała Kobzy są często przytaczane przez periodyki branżowe.


Prof. dr hab. inż. Oleg Klyus, d.h.c.
Uznany na świecie specjalista w zakresie tłokowych silników spalinowych oraz aparatury wtryskowej silników o zapłonie samoczynnym. Jego obszar pracy zawodowej jest również związany z nowoczesnymi technikami regeneracji podzespołów. Od lat współpracuje z sektorem motoryzacyjnym. Jest współautorem konstrukcji najmniejszego czterocylindrowego silnika o zapłonie samoczynnym do samochodu osobowego (pojemność 0,95 dm3) wraz z oryginalną aparaturą paliwową nie posiadającą par precyzyjnych. Jest autorem 9 monografii, ponad 300 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, posiada 26 patentów. Jest członkiem Sekcji Podstaw Eksploatacji KBM PAN, Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych, Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Rolniczych, Bałtyckiej Asocjacji Inżynierów Mechaników. Nagrodzony medalami: Złotym i Srebrnym Medalem im. I. Kanta, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagrodą Zachodniopomorskie Noble.


mgr inż. Adam Markiewicz
Absolwent wydziału SiMR Politechniki Warszawskiej (1986r). Od ukończenia studiów związany z branżą motoryzacyjną. Wieloletni pracownik firmy EurotaxGlass’s Polska Sp. z o.o. Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem szeroko rozumianego oprogramowania branżowego: zarówno programów eksperckich (zawierających moduły liczące wykorzystywane do wycen i kosztorysowania napraw pojazdów) jak i aplikacji zarządczych wykorzystywanych w likwidacji szkód przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Prywatnie: szczęśliwy mąż i ojciec dwóch - już dorosłych - synów, lubiący turystykę rowerową i aktywny wypoczynek na łonie przyrody.


mgr inż. Tomasz Olszowski
Pracownik Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Od młodych lat powiązany z motoryzacją. Swoje pierwsze kroki stawiał w rodzinnym warsztacie. Ukończył studia z wynikiem bardzo dobrym na Uniwersytecie Technologiczno - Humanistycznym w Radomiu (dawna nazwa Politechnika Radomska), pozostając na stanowisku asystenta w jedynym laboratorium w Polsce na wyższych uczelniach technicznych pod oficjalnym patronatem firmy Bosch. Członek Sekcji Rzeczoznawców przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej SITK Oddział w Radomiu (Srebrna Odznaka Honorowa). Ekspert - konsultant międzynarodowej infolinii technicznej. Prowadzi specjalistyczne szkolenia techniczne dla autoryzowanych serwisów samochodowych kilku marek oraz dla niezależnych sieci serwisowych. Współpracuje z dystrybutorami urządzeń i sprzętu diagnostycznego. Jest współautorem szeregu publikacji naukowych z zakresu mechatroniki oraz diagnostyki nowoczesnych układów w pojazdach samochodowych. Jest członkiem zespołu eksperckiego, przy opracowywaniu "opinii o innowacyjności" dla firm sektora motoryzacyjnego, w ramach programów regionalnych Narodowej Strategii Spójności finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na zamówienia producentów przygotowuje i prowadzi również szkolenia produktowe przy wdrażaniu ich w sektorze motoryzacyjnym.


Leszek Preisner
Wynalazca i konstruktor urządzeń elektronicznych, konstruktor pojazdów elektrycznych - między innymi pojazdu Romet 4E, od ponad 25 lat jego pasją jest lotnictwo - pilot samolotowy i szybowcowy. Właściciel i założyciel firmy DeltaTech Electronics, która jest producentem wielu innowacyjnych urządzeń diagnostycznych dla motoryzacji i lotnictwa cieszących się uznaniem w kraju i za granicą. Urządzenia zaprojektowane i wykonane z myślą o serwisach samochodowych w firmie DeltaTech Electronics zdobyły wiele prestiżowych nagród krajowych i zagranicznych środowisk motoryzacyjnych. Głównym jego celem jest wyszukiwanie luk pomiędzy potrzebami serwisów samochodowych, a dostępnym wyposażeniem na rynku motoryzacyjnym. Dlatego ciągle projektuje i tworzy nowe coraz bardziej innowacyjne urządzenia realnie ułatwiające pracę pracownikom serwisów samochodowych przy zapewnieniu konkurencyjnych cen oraz najwyższej jakości i funkcjonalności.


Marek Puwalski
Aboslwent informatyki i ekonometrii, od momentu wprowadzenia na rynek w 2003 roku testera diagnostycznego CDIF/2 użytkownik natomiast od 2005 roku zajmuje się rozwojem bazy danych testerów CDIF/2 oraz CDIF/3 w firmie Axes System na stanowisku specjalisty ds. diagnozy szeregowej. Odpowiedzialny za wdrażanie nowych systemów w obsłudze obydwu testerów, a także opracowań dotyczących metod komunikowania się ze sterownikami samochodowymi. Współtwórca wielu rozwiązań zawartych w oprogramowaniu, między innymi automatycznego wyboru sterowników na podstawie weryfikacji numerów oprogramowania, odczytu danych bezpośrednio z pamięci sterownika celem np. weryfikacji przebiegu auta, odczytu kodów pin, wypalania filtrów cząstek stałych, adaptacji przepływomierzy, kasowania wartości przyuczonych, adaptacji zaworów egr, kalibracji czujników położenia koła kierownicy, kodowań kluczy i wielu innych których nie sposób wymienić.
Ekspert w zakresie komunikacji samochodowej, diagnozę traktuje jak "rozmowę" ze sterownikiem, znawca wielu protokołów komunikacji stosowanych we współczesnych autach, śmiało można powiedzieć że rozumie ich mowę i potrafi komunikować się z nimi jak ludzie między sobą operujący wspólnym językiem. Posiada obszerny zasób wiedzy z zakresu elektroniki samochodowej, a także diagnozowania skomplikowanych niesprawności. Prowadzi badania nt. "Wpływ funkcji ekologicznych takich jak DPF oraz EGR na pracę i żywotność jednostki napędowej". Opracował sposoby manualnej zmiany konfiguracji sterowników w samochodach marki Mercedes i wiele innych unikalnych dla rynku testerów samochodowych rozwiązań. Prowadzi także badania na temat wpływu modyfikacji oprogramowania zawartego w sterownikach na funkcjonowanie podzespołu kontrolowanego przez sterownik. W zakresie doświadczeń i przeprowadzanych analiz są źle przeprowadzone modyfikacje a wpływ na diagnozę sterownika przy pomocy testera diagnostycznego typu brak komunikacji ze sterownikiem, nieprawidłowe wartości parametrów bieżących, brak kodów usterek pomimo zaistnienia awarii systemu. Wśród doświadczeń warto wymienić także opracowywanie metod komunikowania się ze sterownikami bezpośrednio z testerem przy pominięciu tzw. gatewaya w samochodach gdzie taki sterownik stanowi podstawę do komunikacji z narzędziem diagnostycznym.


mgr inż. Marek Warmus
Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Autoryzowanych Stacjach Serwisowych Mazda, NISSAN oraz Skoda-Auto. Cykl szkoleń zawodowych przechodził w kraju i za granicą. Finałem kariery zawodowej w sieciach ASO było zarządzanie serwisami. Obecnie Doradca Techniczny ATE dla Continental Automotive Division Aftermarket. Jest ekspertem-konsultantem oraz trenerem z zakresu układów bezpieczeństwa czynnego. Prowadzi również wsparcie techniczne dla serwisów samochodowych, z zakresu serwisowania i naprawy innowacyjnych układów hamulcowych. Ukończył szkolenia z zarządzania oraz marketingu serwisowego, szkolenia dla leaderów procesów technologicznych w sektorze motoryzacyjnym. Cieszy się ogromnym uznaniem i autorytetem wśród pracowników stacji serwisowych.
Partnerzy Konkursu