W dniu 10 czerwca 2017 roku, odbędzie się:

IV Krajowy Kongres Ekspertów Samochodowych

na terenie Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu

Pozostało:


CELE I FAKTYCele

Promocja marek godnych zaufania do napraw serwisowych
Podjęcie wspólnych działań pomocy serwisom w usuwaniu luk kompetencyjnych i techniczno-technologicznych w tym również w doborze odpowiedniego wyposażenia technicznego do warsztatu
Integracja środowisk związanych z motoryzacją
Zgromadzenie instytucji państwowych powołanych na mocy ustaw, celem zapoznania z regulowanymi obszarami, w tym również planowanymi zmianami legislacyjnymi rynku
Zgromadzenie bezpośrednich uczestników rynku motoryzacyjnego zainteresowanych rozwojem, a więc właścicieli firm i kadry menadżerskiej celem zapewnienia im pomocy w przygotowywaniu programów rozwojowych, organizacji i planowaniu wyposażenia „zaplecza technicznego transportu”
Zapoznanie uczestników rynku motoryzacyjnego z zadaniami wynikającymi z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (pozyskiwanie środków unijnych na inwestycje w motoryzacji)
Zgromadzenie firm sektora ubezpieczeniowego, obsługującego rynek motoryzacyjny, celem identyfikowania obszarów największego ryzyka biznesowego.
Wyznaczanie nowych horyzontów dla zapewnienia przyszłości i rozwoju firm sektora motoryzacyjnego, przy wykorzystaniu potencjału i doświadczenia wiodących dostawców branży.


Kongres jest konieczny - powody i fakty

Nie ma fizycznej możliwości podczas tradycyjnych targów motoryzacyjnych poinformowania każdego potencjalnego klienta z osobna, o wprowadzonych nowościach przez wystawcę.
Nie jest również możliwe, aby potencjalny klient i uczestnik tradycyjnych targów motoryzacyjnych pytał na każdym stanowisku o technologię czy urządzenie, gdy jeszcze nie wie, że taka technologia istnieje.
Nie ma fizycznej możliwości aby osoby odpowiedzialne za planowanie rozwoju firm mogły to czynić efektywnie bez informacji o zmianach w regulowanych i certyfikowanych obszarach.

Organizatorzy

1. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki,
2. Krajowa Sekcja Samochodowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK RP).

                  

Patronat Honorowy

Prezydent Miasta Radomia

                  

Transportowy Dozór Techniczny


Forma


Prezentacje na forum ogólnym:

nowych technologii w sektorze motoryzacyjnym,
innowacyjnych komponentów do naprawy i eksploatacji,
innowacyjnych metod diagnozowania,
systemów wspomagających procesy,
urządzeń diagnostycznych,
samochodów.

Stanowiska wystawowe

Duże stanowiska zewnętrzne

W Kongresie biorą udział właściciele i pracownicy serwisów samochodowych z całej Polski, producenci innowacyjnych technologii z kraju i z zagranicy, stowarzyszenia branżowe: producentów, inżynierów i rzeczoznawców, izby gospodarcze, związki tematycznie związane z motoryzacją, zrzeszenia, zespoły rzeczoznawców samochodowych, przedstawiciele firm ubezpieczeniowych, urzędy i inspektoraty kontrolujące i nadzorujące pracę serwisów samochodowych, pracownicy: Policji, banków, studenci wypatrujący swojego miejsca w branży, firmy szkoleniowe oraz zespoły opracowujące opinie o innowacyjności do wniosków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Politechnik, Uniwersytetów i stowarzyszeń branżowych z terenu całego kraju. Jest to więc to idealne miejsce do nawiązania nowych kontaktów, identyfikacji firm wsparcia serwisowego, technicznego, produktowego i asortymentowego dla potrzeb potencjalnego wyposażenia serwisu samochodowego przy poszerzaniu działalności o nowe obszary aktywności branżowej czy też zapewnienia dodatkowego strumienia finansowania serwisu. Wdrożenie innowacji to skrócenie czasu usługi serwisowej w dotychczasowych obszarach. Jedne i drugie mają pozytywny wpływ na efektywność pracy serwisu.Wprowadzona forma Kongresu, która jest uzupełnieniem tradycyjnych targów motoryzacyjnych spotkała się z wyjątkowym odbiorem uczestników.

Grono Partnerów i Sponsorów Kongresu stanowią, zarówno producenci innowacyjnych technologii działający na rynku polskim, dostawcy, jak i światowi wiodący producenci branży, ich dystrybutorzy oraz przedstawiciele.

Nowe i innowacyjne rozwiązania oraz ich specjalistyczna prezentacja w panelu głównym, jest atrakcyjną formą poznania nowości technologiczno-organizacyjno-informatycznych możliwych do natychmiastowego wdrożenia.

Dla wystawców jest to wyjątkowo atrakcyjna forma prezentacji swojej oferty na forum ogólnym.

Dlatego przyjęta forma podczas Kongresu, polegająca na prezentacji przez wystawcę produktu/technologii w panelu ogólnym na ogromnym ekranie 600 osobowej auli Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, jest najbardziej przyjazną formą wprowadzenia nowych produktów i usług na rynek motoryzacyjny. Dzięki wprowadzonej formie promocji, wszyscy zainteresowani prezentowanymi produktami na forum ogólnym, mogą pozyskać dodatkowe informacje od producentów i ich dystrybutorów na przygotowanych stanowiskach wystawowych.

Wg ankietowanych przyjęta forma Kongresu jest najlepszą promocją nowości na rynku motoryzacyjnym i metodą na najszybsze wprowadzenie produktów na rynek serwisowy i szkoleniowy w całym kraju.Udział w Kongresie możliwy jest, w charakterze:

partnera - wystawcy,
partnera - wystawcy z możliwością prezentacji w panelu głównym,
samej prezentacji w panelu tematycznym,
fundatora nagród konkursowych.

Uwaga: impreza nie ma charakteru komercyjnego. Opłaty są kalkulowane wyłącznie na pokrycie kosztów. Wstęp dla uczestników jest bezpłatny.

Konkurs

W ramach Kongresu, organizowany jest również konkurs „Ekspert Samochodowy 2017”
Uczestnicy konkursu będą zmagali się w dziesięciu obszarach tematycznych, tj.:

1. Silniki o zapłonie samoczynnym pobierz test
2. Wtrysk benzyny pobierz test
3. Elektronika i elektrotechnika samochodowa pobierz test
4. Specjalistyczna chemia serwisowa pobierz test
5. Automatyczne skrzynie biegów pobierz test
6. Systemy bezpieczeństwa czynnego pobierz test
7. Turbodoładowanie pobierz test
8. Kalkulacja szkód komunikacyjnych pobierz test
9. Opony pobierz test
10. Silniki zasilane paliwami alternatywnymi: LPG, CNG pobierz test

Każdy uczestnik może wziąć udział maksymalnie tylko w dwóch kategoriach konkursu, a jego zadaniem będzie odpowiedź na 25 pytań (15 kwalifikacje + 10 eliminacje). Formularze z pytaniami można pobrać powyżej. Wypełnione należy następnie odesłać na adres mailowy: kongres@mechatronikasamochodowa.eu
O zwycięstwie zdecyduje poprawność odpowiedzi i kolejność ich nadsyłania. Uczestnicy powinni pamiętać o zachowaniu zasad fair play, czyli pracy bez pomocy osób trzecich. Jeżeli kilka osób uzyska tę samą liczbę punktów, o zwycięstwie zdecyduje kolejność przesyłania odpowiedzi.

Nagrody otrzymują trzy osoby z trzech pierwszych miejsc dla każdego obszaru.
Regulamin konkursu


Wyróżnienia dla firm

W trakcie Kongresu Kapituła Kongresu Ekspertów Samochodowych przydziela również wyróżnienia dla firm, które swoimi działaniami mają pozytywny wpływ na rozwój rynku motoryzacyjnego w trzech kategoriach:

Innowacyjność Technologiczna
Innowacyjność Procesowa
Innowacyjność Produktowa

Zgłoszenia produktów i usług do wyróżnień w powyższych kategoriach można zgłaszać na adres: kongres@mechatronikasamochodowa.eu ze szczegółowym opisem produktu zgłoszonego do wyróżnienia w terminie do 10.V.2017

Jesteśmy pewni, że cele kongresu: promocja producentów godnych zaufania oraz usuwanie luk kompetencyjnych i techniczno-technologicznych   serwisach, idealnie wpisuje się w aktywność rynkową najlepszych producentów podzespołów, urządzeń i rozwiązań informatycznych. Zakwalifikowane firmy do uczestnictwa w Kongresie Ekspertów Samochodowych uzyskały uznanie zespołu ekspertów branżowych poprzez opinie rynkowe, ze względu na najwyższą jakość podzespołów, zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Jesteśmy pewni, że założone cele kongresu idealnie wpisują się w priorytety każdej nowoczesnej i profesjonalnej firmy, dbającej o efektywność obecnych i perspektywicznych działań. Na uwagę zasługuje panel poświęcony instytucjom państwowym powołanym na mocy ustaw do planowania i przygotowywania perspektywicznych działań legislacyjnych i certyfikujących.

Ciekawe i innowacyjne prezentacje podczas IV Krajowego Kongresu Ekspertów Samochodowych przyczynią się do wzrostu satysfakcji bezpośrednich uczestników, widzów programów TV, czytelników pism branżowych i portali internetowych. Dzięki kompetencji wystawców i instytucji – regulatorów rynku, ich rzetelności i odpowiedzialności, wzrośnie poczucie społecznej odpowiedzialności za budowanie lepszej jakości życia.

Kontakt

Kongres odbędzie się w dniu 10 czerwca 2017 roku na terenie Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu w budynku Auli Głównej


Osoba kontaktowa:


Ewa Winek-Drobiecka
Tel: 502 411 457
Email: kongres@betis.com.pl


Poprzednie edycje imprezy:


III Kongres Ekspertów Samochodowych
II Kongres Ekspertów Samochodowych
I Kongres Ekspertów Samochodowych


Odwiedź również:


www.mechatronikasamochodowa.pl

Lokalizacja Kongresu