W dniu 2 czerwca 2018 roku odbędzie się:

V Jubileuszowy Kongres Ekspertów Samochodowych

na terenie Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu
Adres: ul. Bolesława Chrobrego 31, 26-600 Radom
Początek godzina 10:00      Wieczorem uroczysta kolacja

Zapraszamy wszystkie firmy do uczestnictwa

Pozostało:

CELE I FAKTYCele

Promocja marek godnych zaufania do napraw serwisowych
Podjęcie wspólnych działań pomocy serwisom w usuwaniu luk kompetencyjnych i techniczno-technologicznych w tym również w doborze odpowiedniego wyposażenia technicznego do warsztatu
Integracja środowisk związanych z motoryzacją
Zgromadzenie instytucji państwowych powołanych na mocy ustaw, celem zapoznania z regulowanymi obszarami, w tym również planowanymi zmianami legislacyjnymi rynku
Zgromadzenie bezpośrednich uczestników rynku motoryzacyjnego zainteresowanych rozwojem, a więc właścicieli firm i kadry menadżerskiej celem zapewnienia im pomocy w przygotowywaniu programów rozwojowych, organizacji i planowaniu wyposażenia „zaplecza technicznego transportu”
Zapoznanie uczestników rynku motoryzacyjnego z zadaniami wynikającymi z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (pozyskiwanie środków unijnych na inwestycje w motoryzacji)
Zgromadzenie firm sektora ubezpieczeniowego, obsługującego rynek motoryzacyjny, celem identyfikowania obszarów największego ryzyka biznesowego.
Wyznaczanie nowych horyzontów dla zapewnienia przyszłości i rozwoju firm sektora motoryzacyjnego, przy wykorzystaniu potencjału i doświadczenia wiodących dostawców branży.


Kongres jest konieczny - powody i fakty

Nie ma fizycznej możliwości podczas tradycyjnych targów motoryzacyjnych poinformowania każdego potencjalnego klienta z osobna, o wprowadzonych nowościach przez wystawcę.
Nie jest również możliwe, aby potencjalny klient i uczestnik tradycyjnych targów motoryzacyjnych pytał na każdym stanowisku o technologię czy urządzenie, gdy jeszcze nie wie, że taka technologia istnieje.
Nie ma fizycznej możliwości aby osoby odpowiedzialne za planowanie rozwoju firm mogły to czynić efektywnie bez informacji o zmianach w regulowanych i certyfikowanych obszarach.

Organizatorzy

1. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki,
2. Krajowa Sekcja Samochodowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK RP).

                  

Patronat Honorowy

Prezydent Miasta Radomia

                  

Minister Infrastruktury i Budownictwa

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Transportowy Dozór Techniczny

Instytut Transportu Samochodowego

Urząd Dozoru Technicznego


Forma


Prezentacje na forum ogólnym:

nowych technologii w sektorze motoryzacyjnym,
innowacyjnych komponentów do naprawy i eksploatacji,
innowacyjnych metod diagnozowania,
systemów wspomagających procesy,
urządzeń diagnostycznych,
samochodów.

Stanowiska wystawowe

Duże stanowiska zewnętrzne

W Kongresie biorą udział właściciele i pracownicy serwisów samochodowych z całej Polski, producenci innowacyjnych technologii z kraju i z zagranicy, stowarzyszenia branżowe: producentów, inżynierów i rzeczoznawców, izby gospodarcze, związki tematycznie związane z motoryzacją, zrzeszenia, zespoły rzeczoznawców samochodowych, przedstawiciele firm ubezpieczeniowych, urzędy i inspektoraty kontrolujące i nadzorujące pracę serwisów samochodowych, pracownicy: Policji, banków, studenci wypatrujący swojego miejsca w branży, firmy szkoleniowe oraz zespoły opracowujące opinie o innowacyjności do wniosków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Politechnik, Uniwersytetów i stowarzyszeń branżowych z terenu całego kraju. Jest to więc to idealne miejsce do nawiązania nowych kontaktów, identyfikacji firm wsparcia serwisowego, technicznego, produktowego i asortymentowego dla potrzeb potencjalnego wyposażenia serwisu samochodowego przy poszerzaniu działalności o nowe obszary aktywności branżowej czy też zapewnienia dodatkowego strumienia finansowania serwisu. Wdrożenie innowacji to skrócenie czasu usługi serwisowej w dotychczasowych obszarach. Jedne i drugie mają pozytywny wpływ na efektywność pracy serwisu.Wprowadzona forma Kongresu, która jest uzupełnieniem tradycyjnych targów motoryzacyjnych spotkała się z wyjątkowym odbiorem uczestników.

Grono Partnerów i Sponsorów Kongresu stanowią, zarówno producenci innowacyjnych technologii działający na rynku polskim, dostawcy, jak i światowi wiodący producenci branży, ich dystrybutorzy oraz przedstawiciele.

Nowe i innowacyjne rozwiązania oraz ich specjalistyczna prezentacja w panelu głównym, jest atrakcyjną formą poznania nowości technologiczno-organizacyjno-informatycznych możliwych do natychmiastowego wdrożenia.

Dla wystawców jest to wyjątkowo atrakcyjna forma prezentacji swojej oferty na forum ogólnym.

Dlatego przyjęta forma podczas Kongresu, polegająca na prezentacji przez wystawcę produktu/technologii w panelu ogólnym na ogromnym ekranie 600 osobowej auli Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, jest najbardziej przyjazną formą wprowadzenia nowych produktów i usług na rynek motoryzacyjny. Dzięki wprowadzonej formie promocji, wszyscy zainteresowani prezentowanymi produktami na forum ogólnym, mogą pozyskać dodatkowe informacje od producentów i ich dystrybutorów na przygotowanych stanowiskach wystawowych.

Wg ankietowanych przyjęta forma Kongresu jest najlepszą promocją nowości na rynku motoryzacyjnym i metodą na najszybsze wprowadzenie produktów na rynek serwisowy i szkoleniowy w całym kraju.


Udział w Kongresie możliwy jest, w charakterze:

partnera - wystawcy,
partnera - wystawcy z możliwością prezentacji w panelu głównym,
samej prezentacji w panelu tematycznym,
fundatora nagród konkursowych.

Uwaga: impreza nie ma charakteru komercyjnego. Opłaty są kalkulowane wyłącznie na pokrycie kosztów. Wstęp dla uczestników jest bezpłatny.

Konkurs

W ramach Kongresu, organizowany jest również konkurs „Ekspert Samochodowy 2018”
Uczestnicy konkursu zmagali się w dziesięciu obszarach tematycznych, tj.:

1. Silniki o zapłonie samoczynnym
2. Wtrysk benzyny
3. Elektronika i elektrotechnika samochodowa
4. Specjalistyczna chemia serwisowa
5. Automatyczne skrzynie biegów
6. Systemy bezpieczeństwa czynnego
7. Turbodoładowanie
8. Kalkulacja szkód komunikacyjnych
9. Opony
10. Silniki zasilane paliwami alternatywnymi: LPG, CNG

Nagrody otrzymują trzy osoby z trzech pierwszych miejsc dla każdego obszaru.

Wyniki konkursu

Regulamin konkursu
Kapituła konkursowa "Ekspert Samochodowy 2018":
 1. Sławomir Olszowski - UTH Radom – przewodniczący kapituły. Ekspert z zakresu diagnostyki pojazdów i zaawansowanego oprogramowania urządzeń diagnostycznych
 2. Marek Warmus - ATE Polska – specjalista z zakresu układów bezpieczeństwa czynnego
 3. Oleg Klyus – Uniwersytet Zachodniopomorski - ekspert z zakresu silników o zapłonie samoczynnym
 4. Adam Markiewicz – Eurotax – ekspert ds. wyceny i kalkulacji szkód komunikacyjnych
 5. Paweł Gancarczyk – MVS - ekspert z zakresu automatycznych skrzyń biegów
 6. Tomasz Olszowski – UTH Radom - Ekspert z zakresu diagnostyki silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny i turbodoładowania
 7. Jarosław Gajewski - Henkel – ekspert z zakresu specjalistycznej chemii serwisowej
 8. Tomasz Chojnacki - BETiS – ekspert z zakresu silników o zapłonie samoczynnym, sieci transmisji danych
 9. Marek Puwalski - Axes System – ekspert z zakresu diagnostyki komputerowej pojazdów samochodowych
 10. Rafał Kobza - Liqui Moly - ekspert z zakresu specjalistycznej chemii serwisowej
 11. Paweł Droździel - Politechnika Lubelska - ekspert z zakresu technicznych środków transportu, trwałości i niezawodności maszyn i urządzeń, diagnostyki maszyn
 12. Piotr Piątkowski - Politechnika Koszalińska - ekspert z zakresu tłokowych silników spalinowych
 13. Józef Pszczółkowski - WAT - ekspert z zakresu silników spalinowych
 14. Karol Abramek - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - ekspert z zakresu tłokowych silników spalinowych
 15. Andrzej Piętak – UWM Olsztyn- ekspert z zakresu diagnozowania silników spalinowych
 16. Maciej Hadryś - Mahle Polska – ekspert z zakresu turbodoładowania
 17. Arkadiusz Świątek - Michelin – ekspert z zakresu ogumienia
 18. Łukasz Brzezowski – AG Centrum - ekspert z zakresu instalacji gazowych
 19. Piotr Wrzecioniarz – Politechnika Wrocławska - ekspert z zakresu diagnostyki pojazdów

Wyróżnienia dla firm

W trakcie Kongresu Kapituła Kongresu Ekspertów Samochodowych przydziela również wyróżnienia dla firm, które swoimi działaniami mają pozytywny wpływ na rozwój rynku motoryzacyjnego w trzech kategoriach:

Innowacyjność Technologiczna
Innowacyjność Procesowa
Innowacyjność Produktowa

Komitet Naukowy Kongresu

 1. prof. dr hab. inż. Dzida Jan
 2. prof. dr hab. inż. Dziubak Tadeusz
 3. prof. dr hab. inż. Górski Krzysztof
 4. prof. dr hab. inż. Idzior Marek
 5. prof. dr hab. Iwan Stanisław
 6. prof. dr hab. inż. Jankowski Antoni
 7. prof. dr hab. inż. Klekot Grzegorz
 8. prof. dr hab. inż. Knefel Tomasz
 9. prof. dr hab. inż. Komsta Henryk
 10. prof. dr hab. inż. Koszałka Grzegorz
 11. prof. dr hab. inż. Kowalewski Zbigniew
 12. prof. dr hab. inż. Lejda Kazimierz
 13. prof. dr hab. inż. Longwic Rafał
 14. prof. dr hab. inż. Lubas Janusz
 15. prof. dr hab. inż. Opielak Marek
 16. prof. dr hab. inż. Parczewski Krzysztof
 17. prof. dr hab. inż. Puchalski Andrzej
 18. prof. dr hab. inż. Rychter Marcin
 19. prof. dr hab. inż. Siczek Krzysztof
 20. prof. dr hab. inż. Sitnik Lech
 21. prof. dr hab. inż. Skawiński Piotr
 22. prof. dr hab. inż. Stelmasiak Zdzisław
 23. prof. dr hab. inż. Szelmanowski Andrzej
 24. prof. dr hab. inż. Świderski Andrzej
 25. prof. dr hab. inż. Żach Piotr
 26. prof. dr hab. inż. dr h.c. Merkisz Jerzy
 27. prof. dr hab. inż. Andrzej Piętak
 28. prof. dr hab. inż. Paweł Droździel
 29. prof. dr hab. inż. Piotr Piątkowski
 30. prof. dr hab. inż. Józef Pszczółkowski
 31. prof. dr hab. inż. Piotr Wrzecioniarz
 32. prof. dr hab. inż. Oleh Klyus
 33. dr inż. Sławomir Olszowski

Jesteśmy pewni, że cele kongresu: promocja producentów godnych zaufania oraz usuwanie luk kompetencyjnych i techniczno-technologicznych   serwisach, idealnie wpisuje się w aktywność rynkową najlepszych producentów podzespołów, urządzeń i rozwiązań informatycznych. Zakwalifikowane firmy do uczestnictwa w Kongresie Ekspertów Samochodowych uzyskały uznanie zespołu ekspertów branżowych poprzez opinie rynkowe, ze względu na najwyższą jakość podzespołów, zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Jesteśmy pewni, że założone cele kongresu idealnie wpisują się w priorytety każdej nowoczesnej i profesjonalnej firmy, dbającej o efektywność obecnych i perspektywicznych działań. Na uwagę zasługuje panel poświęcony instytucjom państwowym powołanym na mocy ustaw do planowania i przygotowywania perspektywicznych działań legislacyjnych i certyfikujących.

Ciekawe i innowacyjne prezentacje podczas IV Krajowego Kongresu Ekspertów Samochodowych przyczynią się do wzrostu satysfakcji bezpośrednich uczestników, widzów programów TV, czytelników pism branżowych i portali internetowych. Dzięki kompetencji wystawców i instytucji – regulatorów rynku, ich rzetelności i odpowiedzialności, wzrośnie poczucie społecznej odpowiedzialności za budowanie lepszej jakości życia.


FotoreportażPartnerzy Kongresu

                                                                                   

Patronat medialny

                 


Kontakt

Kongres odbędzie się w dniu 2 czerwca 2018 roku na terenie Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu w budynku Auli Głównej


Osoba kontaktowa:


Ewa Winek-Drobiecka
Tel: 502 411 457
Email: kongres@betis.com.pl


Poprzednie edycje imprezy:


III Kongres Ekspertów Samochodowych
II Kongres Ekspertów Samochodowych
I Kongres Ekspertów Samochodowych


Odwiedź również:


www.mechatronikasamochodowa.pl

Lokalizacja Kongresu