W dniu 2 czerwca 2018 roku odbył się:

V Jubileuszowy Kongres Ekspertów Samochodowych

na terenie Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu
Adres: ul. Bolesława Chrobrego 31, 26-600 Radom
Początek godzina 10:00      Wieczorem uroczysta kolacja

Zapraszamy wszystkie firmy do uczestnictwa


Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu Ekspertów Samochodowych jest ELEKTROMOBILNOŚĆ

CELE I FAKTYCele

Głównym celem jest zintegrowanie branży motoryzacyjnej w Polsce w jeden silny organizm mogący stawiać wyzwania innym krajom w osiągnięciach technologicznych i systemowych w obszarze motoryzacji
Prezentacja nowych technologii, innowacyjnych produktów oraz definiowanie perspektywicznych trendów w motoryzacji
Zgromadzenie instytucji państwowych powołanych na mocy ustaw, celem zapoznania sektora z regulowanymi obszarami, w tym również planowanymi zmianami legislacyjnymi rynku
Zgromadzenie bezpośrednich uczestników rynku motoryzacyjnego zainteresowanych rozwojem, a więc właścicieli firm i kadry menadżerskiej celem zapewnienia im pomocy w przygotowywaniu programów rozwojowych, pomoc w organizacji i planowaniu działań systemowych IT oraz pomoc w doborze wyposażenia „zaplecza technicznego transportu”
Zapoznanie uczestników rynku motoryzacyjnego z zadaniami wynikającymi z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (pozyskiwanie środków unijnych na inwestycje w motoryzacji)
Zgromadzenie firm sektora ubezpieczeniowego, obsługującego rynek motoryzacyjny, celem identyfikowania obszarów największego ryzyka biznesowego
Wyznaczanie nowych horyzontów dla zapewnienia przyszłości i rozwoju firm sektora motoryzacyjnego, przy wykorzystaniu potencjału i doświadczenia wiodących dostawców branży
Inicjowanie działań mających na celu podniesienie kompetencji pracowników przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej oraz identyfikacja i usuwanie luk kompetencyjnych
Wzmocnienie potencjału techniczno – technologicznego firm branży motoryzacyjnej.


Kongres jest konieczny - powody i fakty

Nie ma fizycznej możliwości podczas tradycyjnych targów motoryzacyjnych poinformowania każdego potencjalnego klienta z osobna, o wprowadzonych nowościach przez wystawcę.
Nie jest również możliwe, aby potencjalny klient i uczestnik tradycyjnych targów motoryzacyjnych pytał na każdym stanowisku o technologię czy urządzenie, gdy jeszcze nie wie, że taka technologia istnieje.
Nie ma fizycznej możliwości aby osoby odpowiedzialne za planowanie rozwoju firm mogły to czynić efektywnie bez informacji o zmianach w regulowanych i certyfikowanych obszarach.

Organizatorzy

1. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki,
2. Krajowa Sekcja Samochodowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK RP).

                  

Patronat Honorowy

Minister Infrastruktury

Prezydent Miasta Radomia

                  

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Instytut Transportu Samochodowego

Urząd Dozoru Technicznego


Forma

Kongres jest narzędziem mającym znaczący wpływ na kształtowanie rozwoju sektora motoryzacyjnego w Polsce. Przemysł motoryzacyjny to dziedzina mocno zaawansowana technologicznie i wymaga dostępu do aktualnej wiedzy pozyskiwanej od producentów innowacyjnych technologii. Kongres to przede wszystkim połączenie nauki i techniki w jednym miejscu, gdzie z powodzeniem mogą korzystać właściciele i kadra kierownicza przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej. Podczas kongresu omawiane są również wprowadzane regulacje formalno-prawne rynku motoryzacyjnego prezentowane m. in. przez Urząd Dozoru Technicznego, Inspekcję Transportu Drogowego, Transportowy Dozór Techniczny oraz Instytut Transportu Samochodowego. Kongres jest idealnym miejscem do prezentacji nowych i innowacyjnych rozwiązań/produktów/urządzeń/technologii do branży motoryzacyjnej o zasięgu ogólnokrajowym. Organizowane przedsięwzięcie jest oknem na świat dla przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej.


Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu Ekspertów Samochodowych jest: ELEKTROMOBILNOŚĆ

Bloki tematyczne V Kongresu Ekspertów Samochodowych to:

Regulacje formalno-prawne rynku motoryzacyjnego
Blok dla właścicieli i kadry kierowniczej serwisów samochodowych
Blok dystrybutorów i sieci serwisowych
Sesja spotkań B2B producentów z przedsiębiorcami
Blok innowacji
Blok Specjalny
       Konkurs „Ekspert Samochodowy 2018”
   Nagrody dla producentów produktów i systemów: w obszarach: technicznym, organizacyjnym i informatycznym, w kategoriach innowacyjności: technologicznej, procesowej i produktowej
Blok wystawowy (czynny od 10.00-16.00)
Podsumowanie kongresu. Losowanie nagród dla uczestników.

Uczestnictwo w kongresie daje duże możliwości zaprezentowania obiektów zaplecza technicznego oraz dostępności produktów ze środowiska producentów i dystrybutorów części.
Kongres jest kierowany przez Komitet Naukowy Kongresu, który stanowią najwybitniejsze osobistości świata nauki z terenu całego kraju w obszarze motoryzacji. Obecnie skład osobowy stanowi 32 profesorów i jeden doktor.

Podczas kongresu jest prowadzony również konkurs Ekspert samochodowy 2018 w 10 kategoriach, gdzie Kapitułę Konkursową stanowią przede wszystkim Eksperci z przemysłu. Kapituła liczy ok. 20 osób, zależnie od zgłoszeń przemysłowych.

Kongres umożliwia zaznajomienie się m. in. z technologiami informatycznymi pozwalającymi na podniesienie efektywności sektora transportowego. Głównymi uczestnikami Kongresu będą przede wszystkim właściciele i kadra kierownicza przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego, nauczyciele akademiccy, nauczyciele nauki zawodu szkół o profilu technicznym, biegli sądowi, rzeczoznawcy, przedstawiciele producentów produkujących dla sektora motoryzacyjnego oraz dystrybutorzy. Bardzo istotne jest wsparcie rynku motoryzacyjnego oraz dziedzin związanych z motoryzacją. Fakt wspierania branży motoryzacyjnej bez wątpienia przełoży się na wzrost efektywności usług, rozwój inwestycji oraz wzmocnienie sektorów usług finansowych, budownictwa infrastrukturalnego oraz transportu drogowego. V Kongres Ekspertów Samochodowych będzie odpowiednim narzędziem stymulującym rozwój branży motoryzacyjnej w Polsce m. in. w zakresie upowszechniania dostępu do nowych technologii.Wprowadzona forma Kongresu, która jest uzupełnieniem tradycyjnych targów motoryzacyjnych spotkała się z wyjątkowym odbiorem uczestników.

Grono Partnerów i Sponsorów Kongresu stanowią, zarówno producenci innowacyjnych technologii działający na rynku polskim, dostawcy, jak i światowi wiodący producenci branży, ich dystrybutorzy oraz przedstawiciele.

Nowe i innowacyjne rozwiązania oraz ich specjalistyczna prezentacja w panelu głównym, jest atrakcyjną formą poznania nowości technologiczno-organizacyjno-informatycznych możliwych do natychmiastowego wdrożenia.

Dla wystawców jest to wyjątkowo atrakcyjna forma prezentacji swojej oferty na forum ogólnym.

Dlatego przyjęta forma podczas Kongresu, polegająca na prezentacji przez wystawcę produktu/technologii w panelu ogólnym na ogromnym ekranie 600 osobowej auli Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, jest najbardziej przyjazną formą wprowadzenia nowych produktów i usług na rynek motoryzacyjny. Dzięki wprowadzonej formie promocji, wszyscy zainteresowani prezentowanymi produktami na forum ogólnym, mogą pozyskać dodatkowe informacje od producentów i ich dystrybutorów na przygotowanych stanowiskach wystawowych.

Wg ankietowanych przyjęta forma Kongresu jest najlepszą promocją nowości na rynku motoryzacyjnym i metodą na najszybsze wprowadzenie produktów na rynek serwisowy i szkoleniowy w całym kraju.


Udział w Kongresie możliwy jest, w charakterze:

partnera - wystawcy,
partnera - wystawcy z możliwością prezentacji w panelu głównym,
samej prezentacji w panelu tematycznym,
fundatora nagród konkursowych.

Uwaga: impreza nie ma charakteru komercyjnego. Opłaty są kalkulowane wyłącznie na pokrycie kosztów. Wstęp dla uczestników jest bezpłatny.

Konkurs

Jednym z elementów V Kongresu Ekspertów Samochodowych jest również przeprowadzenie konkursu „EKSPERT SAMOCHODOWY 2018” gdzie uczestnicy z terenu całego kraju poświęcą dużo czasu na przygotowanie się do konkursu. Każdy sposób mobilizujący pracowników sektora motoryzacyjnego do podnoszenia kwalifikacji należy uznać za właściwy. Doświadczenie poprzednich edycji pozwala na stwierdzenie, że prestiżowe miejsca zajmowane na podium przez uczestników konkursu, pozwoliły im rozwinąć skrzydła i znacząco zwiększyć wartość sprzedawanych usług.
Uczestnicy konkursu zmagali się w dziesięciu obszarach tematycznych, tj.:

1. Silniki o zapłonie samoczynnym
2. Wtrysk benzyny
3. Elektronika i elektrotechnika samochodowa
4. Specjalistyczna chemia serwisowa
5. Automatyczne skrzynie biegów
6. Systemy bezpieczeństwa czynnego
7. Turbodoładowanie
8. Kalkulacja szkód komunikacyjnych
9. Rekonstrukcja wypadków drogowych
10. Silniki zasilane paliwami alternatywnymi: LPG, CNG

Nagrody otrzymały trzy osoby z trzech pierwszych miejsc dla każdego obszaru.

Wyniki konkursu

Regulamin konkursu

Uwaga: kwalifikacje do konkursu zostały przedłużone do dnia 18.05.2018


Każdy uczestnik może wziąć udział maksymalnie w dwóch kategoriach konkursowych, w etapie kwalifikacyjnym. Formularze z pytaniami można pobrać powyżej.
Wypełnione testy należy następnie odesłać na adres e-mailowy: kongres@mechatronikasamochodowa.eu

O zwycięstwie w kwalifikacjach zadecyduje poprawność odpowiedzi oraz ewentualnie kolejność ich nadsyłania. Jeżeli kilka osób uzyska tę samą liczbę punktów, o zwycięstwie zdecyduje kolejność przesyłania odpowiedzi.
Każdy uczestnik może rywalizować na etapie półfinału i finału wyłącznie w jednej kategorii. O przypisaniu do konkretnej kategorii półfinałowej i finałowej zadecyduje wynik testu kwalifikacyjnego.

Kapituła konkursowa "Ekspert Samochodowy 2018":
 1. Sławomir Olszowski - UTH Radom – przewodniczący kapituły. Ekspert z zakresu diagnostyki pojazdów i zaawansowanego oprogramowania urządzeń diagnostycznych
 2. Oleg Klyus – Uniwersytet Zachodniopomorski - ekspert z zakresu silników o zapłonie samoczynnym
 3. Adam Markiewicz – Eurotax – ekspert ds. wyceny i kalkulacji szkód komunikacyjnych
 4. Paweł Gancarczyk – MVS - ekspert z zakresu automatycznych skrzyń biegów
 5. Tomasz Olszowski – BETiS - Ekspert z zakresu diagnostyki silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny i turbodoładowania
 6. Jarosław Gajewski - Henkel – ekspert z zakresu specjalistycznej chemii serwisowej
 7. Tomasz Chojnacki - BETiS – ekspert z zakresu silników o zapłonie samoczynnym, sieci transmisji danych
 8. Marek Puwalski - Axes System – ekspert z zakresu diagnostyki komputerowej pojazdów samochodowych
 9. Rafał Kobza - Liqui Moly - ekspert z zakresu specjalistycznej chemii serwisowej
 10. Piotr Piątkowski - Politechnika Koszalińska - ekspert z zakresu tłokowych silników spalinowych
 11. Józef Pszczółkowski - WAT - ekspert z zakresu silników spalinowych
 12. Karol Abramek - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - ekspert z zakresu tłokowych silników spalinowych
 13. Paweł Olszowski - BETiS – ekspert z zakresu automatycznych skrzyń biegów oraz napędów elektrycznych
 14. Andrzej Piętak – UWM Olsztyn- ekspert z zakresu diagnozowania silników spalinowych
 15. Maciej Hadryś - Mahle Polska – ekspert z zakresu turbodoładowania
 16. Arkadiusz Świątek - Michelin – ekspert z zakresu ogumienia
 17. Łukasz Brzezowski – AG Centrum - ekspert z zakresu instalacji gazowych

Wyróżnienia dla firm

Podczas Kongresu zostaną wyróżnieni producenci innowacyjnych produktów/ urządzeń/ technologii/ systemów w kategoriach:

Innowacyjność Technologiczna
Innowacyjność Procesowa
Innowacyjność Produktowa

co jednoznacznie potwierdza innowacyjny charakter tego wyjątkowego dnia - święta przemysłu motoryzacyjnego w 2018 roku.

Komitet Naukowy Kongresu

 1. prof. dr hab. inż. Abramek Karol
 2. prof. dr hab. inż. Droździel Paweł
 3. prof. dr hab. inż. Dziubak Tadeusz
 4. prof. dr hab. inż. Klekot Grzegorz
 5. prof. dr hab. inż. Klyus Oleg
 6. prof. dr hab. inż. Koszałka Grzegorz
 7. prof. dr hab. inż. Kowalewski Zbigniew
 8. prof. dr hab. inż. Longwic Rafał
 9. prof. dr hab. inż. Nowakowski Jacek
 10. prof. dr hab. inż. Nowakowski Mirosław
 11. prof. dr hab. inż. Piątkowski Piotr
 12. prof. dr hab. inż. Piętak Andrzej
 13. prof. dr hab. inż. Pszczółkowski Józef
 14. prof. dr hab. inż. Puchalski Andrzej
 15. prof. dr hab. inż. Rybak Piotr
 16. prof. dr hab. inż. Rychter Marcin
 17. prof. dr hab. inż. Szelmanowski Andrzej
 18. prof. dr hab. inż. Wrzecioniarz Piotr
 19. prof. dr hab. inż. Żach Piotr
 20. dr inż. Sławomir Olszowski

Jesteśmy pewni, że cele kongresu: promocja producentów godnych zaufania oraz usuwanie luk kompetencyjnych i techniczno-technologicznych   serwisach, idealnie wpisuje się w aktywność rynkową najlepszych producentów podzespołów, urządzeń i rozwiązań informatycznych. Zakwalifikowane firmy do uczestnictwa w Kongresie Ekspertów Samochodowych uzyskały uznanie zespołu ekspertów branżowych poprzez opinie rynkowe, ze względu na najwyższą jakość podzespołów, zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Jesteśmy pewni, że założone cele kongresu idealnie wpisują się w priorytety każdej nowoczesnej i profesjonalnej firmy, dbającej o efektywność obecnych i perspektywicznych działań. Na uwagę zasługuje panel poświęcony instytucjom państwowym powołanym na mocy ustaw do planowania i przygotowywania perspektywicznych działań legislacyjnych i certyfikujących.

Ciekawe i innowacyjne prezentacje podczas V Krajowego Kongresu Ekspertów Samochodowych przyczynią się do wzrostu satysfakcji bezpośrednich uczestników, widzów programów TV, czytelników pism branżowych i portali internetowych. Dzięki kompetencji wystawców i instytucji – regulatorów rynku, ich rzetelności i odpowiedzialności, wzrośnie poczucie społecznej odpowiedzialności za budowanie lepszej jakości życia.


FotoreportażPatron Główny

     

Partnerzy Kongresu

                                                                                         

Patronat medialny

               


Kontakt

Kongres odbędzie się w dniu 2 czerwca 2018 roku na terenie Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu w budynku Auli Głównej


Osoba kontaktowa:


Ewa Winek-Drobiecka
Tel: 502 411 457
Email: kongres@betis.com.pl


Poprzednie edycje imprezy:


III Kongres Ekspertów Samochodowych
II Kongres Ekspertów Samochodowych
I Kongres Ekspertów Samochodowych


Odwiedź również:


www.mechatronikasamochodowa.pl

Lokalizacja Kongresu