W dniach 20-21 marca 2024 roku odbył się:

VII Kongres Ekspertów Samochodowych

"Innowacyjne Technologie w Motoryzacji i Lotnictwie"

w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT)
Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław

Zapraszamy wszystkie firmy do uczestnictwa

CELE I FAKTYCele Konferencji

 prezentacja innowacyjnych rozwiązań i technologii na forum ogólnym:
ukazanie najnowszych osiągnięć w dziedzinie motoryzacji i lotnictwa, które mogą otworzyć nowe rynki i możliwości biznesowe dla producentów części i akcesoriów. Przedstawienie, jak ich innowacje mogą zwiększyć efektywność, wydajność i atrakcyjność procesów serwisowych na rynku.
 spotkania biznesowe i networking skoncentrowane na innowacyjności:
zapewnienie platformy dla bezpośrednich spotkań z czołowymi przedstawicielami branży,  w tym z innowatorami i pionierami technologii. Te interakcje będą skupiały się na prezentowaniu i dyskutowaniu innowacyjnych rozwiązań, które mogą otworzyć serwisom drogę do zdobycia przewagi konkurencyjnej i w konsekwencji do generowania nowych strumieni przychodów. Podkreślenie znaczenia bycia na czele w zakresie przyjmowania nowych technologii i procesów, które mogą znacząco  zwiększyć  efektywność,  atrakcyjność i  rentowność  serwisów.  Uczestnicy  będą  mieli  możliwość  jako  pierwsi  dowiedzieć    się o najnowszych trendach i rozwiązaniach, co pozwoli im szybko reagować na zmieniające się potrzeby rynku i zyskać przewagę nad konkurencją poprzez wczesne wdrożenie innowacji.
 warsztaty i szkolenia z zakresu nowych technologii:
organizacja sesji edukacyjnych skoncentrowanych na najnowszych trendach technologicznych, które mogą wpłynąć na przyszłe produkty i usługi w branży części zamiennych.
 dyskusje na temat zmian legislacyjnych i ich wpływu na branżę z uwzględnieniem bezpieczeństwa na drogach:
przedstawienie, jak pewne zmiany mogłyby wpłynąć na stacje kontroli pojazdów oraz jakie strategie można rozważyć celem poprawy stanu technicznego pojazdów, podnosząc poziom bezpieczeństwa na drogach.
 analiza wpływu czynników ekonomicznych na branżę:
dyskusje na temat aktualnych i przyszłych trendów ekonomicznych, które mogą wpłynąć na rynek części zamiennych, oraz strategii na zwiększenie rentowności w zmieniającym się środowisku biznesowym.
 analiza możliwości polskiej branży motoryzacyjnej i lotnictwa cywilnego, które pomogą sprostać wyzwaniom stawianym przez kraje  o  najwyższych  standardach  technologicznych i  systemowych.
 zapoznanie uczestników Konferencji z najnowszymi i perspektywicznymi rozwiązaniami nauki i techniki w motoryzacji i w lotnictwie cywilnym.
 przedstawienie uczestnikom zainteresowanych rozwojem branży najlepszych wariantów pomocy w przygotowaniu programów rozwojowych, planowaniu i organizacji działań, doborze wyposażenia zaplecza technicznego oraz planowanych zmian legislacyjnych.
 przedstawienie uczestnikom planów i działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju branż z ochroną środowiska.
 przedstawienie uczestnikom wpływu czynników ekonomicznych na relacje koszt - zysk rozwijających się branż.


Kongres jest konieczny - powody i fakty

Nie ma fizycznej możliwości podczas tradycyjnych targów motoryzacyjnych poinformowania każdego potencjalnego klienta z osobna o wprowadzonych nowościach przez wystawcę
Nie jest również możliwe, aby potencjalny klient i uczestnik tradycyjnych targów motoryzacyjnych pytał na każdym stanowisku o technologię czy urządzenie, gdy jeszcze nie wie, że taka technologia istnieje
Nie ma fizycznej możliwości, aby osoby odpowiedzialne za planowanie rozwoju firm mogły to czynić efektywnie bez informacji o zmianach w regulowanych i certyfikowanych obszarach

Organizatorzy

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział we Wrocławiu

Krajowa Sekcja Samochodowa SITK RP

Krajowa Sekcja Lotnictwa i Technik Kosmicznych SITK RP

Patroni Konferencji

Minister Infrastruktury

Wojewoda Dolnośląski

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Rektor Politechniki Wrocławskiej

Prezydent Wrocławia

Instytut Transportu Samochodowego

Urząd Dozoru Technicznego

Mazowiecki Inspektorat Transportu Drogowego


Do udziału w Komitecie Honorowym zostali zaproszeni:


 1.  Dyrektor Departamentu Lotnictwa w Min. Infrastruktury
 2.  Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 3.  Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
 4.  Prezes Polskiej Grupy Lotniczej
 5.  Mgr Ewa Mańkiewicz-Cudny - Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
 6.  Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego
 7.  Prezes Urzędu Dozoru Technicznego
 8.  Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego
 9.  Główny Inspektor Transportu Drogowego
 10.  Gen. bryg. dr Stefan Czmur - Prezes SSLW RP
 11.  Gen. bryg. dr inż. pil. Krzysztof Cur - Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej
 12.  Prof. Arkadiusz Mężyk - Rektor Politechniki Śląskiej
 13.  Prof. Andrzej Szarata - Rektor Politechniki Krakowskiej
 14.  Prof. Piotr Koszelnik - Rektor Politechniki Rzeszowskiej
 15.  Prof. Teofil Jesionowski - Rektor Politechniki Poznańskiej
 16.  Prof. Sławomir Bukowski – Rektor Uniwersytetu Radomskiego
 17.  Prof. Grzegorz Wrochna – Polska Agencja Kosmiczna
 18.  Prof. Mirosław Kowalski - Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
 19.  Płk dr inż. Michał Ceremuga - Dyrektor Wojsk Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej
 20.  Dr inż. Jacek Paś - Prezes Zarządu Krajowego SITK RP
 21.  Prof. Janusz Dyduch – Uniwersytet Radomski
 22.  Prof. Antoni Szydło – Politechnika Wrocławska
 23.  Jerzy Makula - Prezes Aeroklubu Polskiego


Komitet Sterujący:


dr inż. Leszek Krawczyk – Prezes SITK RP Oddział we Wrocławiu
dr inż. Sławomir Olszowski – Prezes Krajowej Sekcji Samochodowej SITK RP
gen. broni w st. sp. pil. – Lech Majewski – Prezes Krajowej Sekcji Lotniczej i Technik Kosmicznych SITK RP

Forma

Kongres jest narzędziem mającym znaczący wpływ na kształtowanie rozwoju sektora motoryzacyjnego w Polsce. Przemysł motoryzacyjny to dziedzina mocno zaawansowana technologicznie i wymaga dostępu do aktualnej wiedzy pozyskiwanej od producentów innowacyjnych technologii. Kongres to przede wszystkim połączenie nauki i techniki w jednym miejscu, gdzie z powodzeniem mogą korzystać właściciele i kadra kierownicza przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej. Podczas kongresu omawiane są również wprowadzane regulacje formalno-prawne rynku motoryzacyjnego prezentowane m. in. przez Urząd Dozoru Technicznego, Inspekcję Transportu Drogowego, Transportowy Dozór Techniczny oraz Instytut Transportu Samochodowego. Kongres jest idealnym miejscem do prezentacji nowych i innowacyjnych rozwiązań/produktów/urządzeń/technologii do branży motoryzacyjnej o zasięgu ogólnokrajowym. Organizowane przedsięwzięcie jest oknem na świat dla przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej.


Plan VII Kongresu Ekspertów Samochodowych:

*Plan Kongresu może ulec zmianie
aktualizacja: 2024-03-19

Pobierz w PDF

Dzień I (sala 110, “kinowa”)
09:00 Rejestracja uczestników
10:00 OTWARCIE UROCZYSTOŚCI


Przywitanie Partnerów i gości. Przywitanie Komitetów.

 • Tadeusz Nawracaj - Honorowy Prezes Wrocławskiej Rady FSNT NOT
 • dr inż. Sławomir Olszowski - Przewodniczący Krajowej Sekcji Samochodowej SITK RP
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Żurowski - Prorektor ds. badań naukowych, Uniwersytet Radomski
 • gen. bryg. dr Stefan Czmur - Prezes SSLW RP
10:40 MOTOFOCUS - Przegląd aktualnej sytuacji warsztatów samochodowych

Alfred Franke
REGULACJE FORMALNO-PRAWNE
11:00 UDT – Zmiany prawa w aspekcie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w pojazdach

Krzysztof Rudziewicz - Departament Koordynacji Inspekcji / Pion Bezpieczeństwa Technicznego
11:15 ITD - Eksploatacja pojazdów niesprawnych technicznie. Bezpieczeństwo ruchu na drodze.

Zbigniew Kapciak - Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
11:30 ITS - Nowoczesne materiały konstrukcyjne i komponenty w badaniach mechanicznych dla bezpieczeństwa pojazdów samochodowych

dr hab. inż. Tadeusz Szymczak - prof. ITS
11:45 Przerwa 30 min
BLOK DLA WŁAŚCICIELI I KADRY KIEROWNICZEJ
Problemy serwisowe silników eksploatowanych na paliwach z dodatkiem biokomponentów

Moderator: dr hab. inż. Krzysztof Górski - prof. URad
12:15 BETiS, Uniwersytet Radomski – Awarie silników spalinowych eksploatowanych na biopaliwach

Sławomir Olszowski - Przewodniczący Krajowej Sekcji Samochodowej SITKRP
12:30 Bosmal - „Analityka dla motoryzacji – zawartość pierwiastków a jakość paliw”

Joanna Faber - Ekspert Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL,
Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Zarządzania

Krzysztof Brodzik – Ekspert Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL, Kierownik Zakładu Materiałoznawstwa
12:45 TEXA – Wykorzystanie nowoczesnej technologii w oczyszczaniu silnika, H2Blaster

Mariusz Wierzbicki - specjalista d/s techniczno-handlowych
13:00 MVS – Ewolucja wymiany oleju w automatycznych skrzyniach biegów

Paweł Gancarczyk – CEO MVS
13:15 Henkel - Jak skutecznie uszczelnić cieknącą miskę oleju, gdy tradycyjne rozwiązania zawodzą

Jarosław Gajewski - Senior Territory Sales Engineer
13:30 Ravenol - USVO - ultra nowoczesne techniki smarowania w silnikach zasilanych bioetanolem/E10

Marcin Kulwicki - Dyrektor Handlowy
13:45 MAHLE – Dostawca części premium na OE i aftermarket. Tendencje rynkowe a nawyki mechaników.

Maciej Hadryś - Kierownik serwisu technicznego MAHLE

Łukasz Kuzian – Szef Techników MAHLE GMBH
14:00 Przerwa 45 min
BLOK DLA RZECZOZNAWCÓW I EKSPERTÓW SERWISOWYCH

Moderator: mgr inż. Tomasz Olszowski - Koło Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych SITK RP
14:45 EDR – Analiza obszaru wypadkowego

Stanisław Król – Kierownik Zespołu Rzeczoznawców IDexpert, Certyfikowany trener CDR/EDR
15:00 SITK RP/ Gdańsk - Studium przypadku EDR

Marek Puwalski - CEO V Data
15:15 Cybid – Symulacja ruchu i zderzeń pojazdów w V-SIM 6.0 jako skuteczne narzędzie wspierania ekspertyz i nowej jakości w analizach zdarzeń drogowych i działaniach na rzecz bezpieczeństwa

Dariusz Bułka - Prezes Zarządu CYBID
15:30 DTE - Nie tylko innowacje - diagnostyka na miarę nowoczesnych serwisów

Piotr Libiszowski - Inżynier Produktu DTE
15:45 CLKP - Pilotażowe badania hulajnóg elektrycznych przy wykorzystaniu urządzenia RacelLogic Performance Box

mł. asp. Grzegorz Niewadzisz - Wydział Badań Broni, Mechanoskopii i Wypadków Drogowych, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

mł. asp. Waldemar Pusty - Wydział Badań Broni, Mechanoskopii i Wypadków Drogowych, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
16:00 Przerwa 30 min
BLOK SPECJALNY
16:30 Rozstrzygnięcie konkursu Ekspert Samochodowy Roku 2023 w 10 kategoriach

Wręczenie nagród i wyróżnień
17:00 Wyróżnienia dla firm w kategoriach innowacyjności:

Technologicznej, Procesowej i Produktowej
17:30 Losowanie nagród dla publiczności
DZIEŃ II (sala 110, “kinowa”)
09:00 Rozpoczęcie Konferencji
DEBATA - STACJE KONTROLI POJAZDÓW. BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH.

Moderator: dr hab. inż. Andrzej Krzyszkowski - prof. URad
09:05 Uniwersytet Radomski – Bezpieczeństwo na drodze w aspekcie stanu technicznego pojazdów

dr inż. Sławomir Olszowski - Przewodniczący Krajowej Sekcji Samochodowej SITK RP, BETiS
09:20 Debata - Budowanie jakości usług w stacjach kontroli pojazdów

Marcin Barankiewicz – Prezes PISKP

Rafał Sosnowski – Prezes SOSNOWSKI

Sławomir Olszowski – CEO BETiS, Krajowa Sekcja Samochodowa, Uniwersytet Radomski

Tadeusz Chodorowski – Wiceprezes Rady Federacji NOT Zagłębia Miedziowego w Legnicy

Artur Sałata – Wiceprezes SITK RP O/Krosno, Wiceprezes Krajowej Sekcji Samochodowej

Paweł Misierewicz – Public Affairs & Communications Manager SDCM
10:20 Uniwersytet Radomski - Diagnostyka pojazdów w czasie rzeczywistym

dr hab. inż. Andrzej Krzyszkowski - prof. URad
10:35 ITS - Badania układów monitorujących ciśnienia w oponach kół pojazdów samochodowych i ich przyczep zgodnie z najnowszymi wymaganiami GSR2 (Global Safety Regulation)

dr inż. Artur Gołowicz
10:50 Współczesne metody badań materiałów w branży automotive

prof. Włodzimierz Dudziński
11:05 Wybrane problemy certyfikacji personelu w branży automotive

prof. Wojciech Ambrożko
11:20 WITPiS - Wykorzystanie strumieni danych cyfrowych

płk. dr inż. Michał Ceremuga - Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

płk. dr hab. inż. Mariusz Wesołowski - Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

mjr dr inż. Jarosław Kończak - Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
11:35 Uniwersytet Radomski - Innowacje w projektach przedsiębiorców. Szanse i zagrożenia.

dr hab. inż. Krzysztof Górski - prof. URad
11:50 DELPHI - Trendy w technologiach napędowych: od Diesel EURO 6 do paliw wodorowych

Tomasz Hurt - Technical Manager CEE, Delphi Aftermarket
12:05 Liqui Moly - Serwisowe ABC rozwiązywania problemów eksploatacji silników na biopaliwach

Rafał Kobza - Ekspert Techniczny Liqui Moly Polska
12:20 SEBACARS - Analiza norm prawnych w aspekcie kosztów roboczogodziny rzeczoznawcy samochodowego w różnych krajach

Sebastian Cisowski
12:35 HAMATON - Zastosowanie technologii NFC oraz Bluetooth (BLE) w bezpośrednich systemach kontroli ciśnienia TPMS w pojazdach osobowych, 4x4/SUV, dostawczych oraz ciężarowych

Dariusz Walisiak - Eastern European Business Development Manager
12:50 Marelli - Balansowanie ogniw w akumulatorach trakcyjnych pojazdów samochodowych

Michał Kosiński - Technical Department
13:05 Prezentacja stanowisk Partnerów VII Krajowego Kongresu Ekspertów Samochodowych

Przekaz dla Partnerów Medialnych Kongresu
14:00 Losowanie nagród dla publiczności
21 marca 2024 - Innowacyjne technologie w lotnictwie i w sektorze kosmicznym (sala 104, “kominkowa”)
09:00 Otwarcie sesji

gen. dyw. w st. sp. pil. dr hab. Leszek Cwojdziński - Przewodniczący sesji

“Podniebne Taksówki - Miejska Mobilność Powietrzna”
09:15 BLOK I

Wyzwania i możliwości dla polskiego lotnictwa

Moderator - inż. Grzegorz Brychczyński - Wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Lotnictwa i Techniki Kosmicznej
09:30 “Konstrukcje Lotnicze wczoraj - dziś i jutro”

inż. Krzysztof Piwek - Instytut Lotnictwa
09:45 “Zdatność do lotu - stan techniki lotniczej wczoraj, dziś i jutro”

mgr inż. Paweł Karelus
10:00 Od wypadku do Nowych Technologii w Motoryzacji i Lotnictwie - Zastosowanie Akredytowanych Badań Materiałowych

dr inż. Maciej Lachowicz - MACHINEFISH
10:15 “Innowacyjne technologie w portach lotniczych”

płk. dr hab. Dariusz Bogusz - Lotnicza Akademia Wojskowa
10:30 Przerwa 15 min
BLOK II
Dekarbonizacja polskiego lotnictwa

Moderator: inż. Grzegorz Brychczyński - Wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Lotnictwa i Techniki Kosmicznej
10:45 „Dekarbonizacja Polskiego Sektora Lotniczego”

dr Hanna Dzido - PLL LOT
11:00 „Dekarbonizacja jako główna determinanta ścieżki rozwoju lotnictwa komercyjnego”

dr Adam Hoszman - SGH Warszawa
BLOK III
Bezpieczeństwo a szkolenie personelu

Moderator: inż. Grzegorz Brychczyński - Wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Lotnictwa i Techniki Kosmicznej
11:15 „Diagnoza, Ocena i Metody Zapobiegania Stresowi Kontrolerów Ruchu Lotniczego”

inż. Adam Bisek - prezes Firmy AEROSPACE
11:30 „Wprowadzenie Symulatora Samolotowego do Szkolenia Kontrolerów Ruchu Lotniczego”

inż. Adam Bisek - prezes Firmy AEROSPACE
11:45 Wpływ Mobilności powietrznej na system transportu aglomeracji miejskich

Jarosław Paszyn - Prezes Polskiego Klubu Lotniczego
12:00 Dyskusja i sformułowanie wniosków dla władz lokalnych i centralnych
12:15 Przerwa 15 min
BLOK IV
Polski sektor kosmiczny

Moderator: prof. Piotr Wrzecioniarz - Prezes Zarządu TV Pol
12:30 “Polski Sektor kosmiczny wyzwania i oczekiwania”

płk. Rafał Borek - Polska Agencja Kosmiczna
12:45 Technologie kosmiczne w rozwoju zdolności SZ RP

dr Anna Walkowiak - główny specjalista, Departament Innowacji MON
13:00 “Możliwość rozwoju sektora kosmicznego w województwie dolnośląskim”

prof. Bartosz Smolik - Uniwersytet Wrocławski
13:15 “Bezpieczeństwo w kosmosie”

prof. Bartosz Smolik - Uniwersytet Wrocławski

prof. Paweł Turczyński

prof. Piotr Wrzecioniarz
13:30 Stan i perspektywy kosmicznych badań plazmowych w misjach europejskich z udziałem partnerów polskich, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa

H. Rothkael

J. Baran

A. Aleksiejuk
13:45 Polskie miniaturowe biomedyczne laboratoria kosmiczne na bazie nano satelitarnej i ich wykorzystanie w medycynie przyszłości, Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów, Politechnika Wrocławska

A. Krakos

P. Śniadek

A. Graja

J. Dziuban

P. Knapkiewicz

R. Walczak
14:00 Miniaturowe instrumenty analityczne MEMS opracowane w Polsce jako kluczowe elementy misji kosmicznych ESA i NASA, Centrum Badań Kosmicznych Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów, Creotech Instruments SA Warszawa oraz Jet Propulsion Laboratory, NASA, Pasadena, CA, USA

P. Knapkiewicz

T. Grzebyk

P. Szyszka

J. Dziuban

R. Walczak

K. Bielewicz

B. Radzik

Chen Pin
14:15 Przerwa 30 min
14:45 Misje Kosmiczne Creotech Instruments, Creotech Instruments SA Warszawa

J. Bochiński

P. Dziuban
15:00 Helikopter marsjański II generacji, Wydział Inżynierii Lotniczej, Politechnika Rzeszowska

A. Majka
15:15 Materiał dyskusyjny: Czy jest możliwa polska misja na Marsa i po co ją realizować?, Centrum Badań Kosmicznych Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów, Wrocław; SatRev SA Wrocław; Spartan Space Ltd, CA, USA

J. Dziuban

G. Zwoliński

A. Chmielewski
15:30 “Koncepcja systemu transportowego na powierzchni Księżyca i Marsa”

P. Wrzecioniarz

Karol Mierzwa

Dominik Liśkiewicz

Maciej Pauli

Piotr Pezowicz
15:45 “Polityka kosmiczna UE jako element europejskiej Autonomii Strategicznej”

prof. Paweł Turczyński
16:00 DEBATA (sala 115)

Dyskusja i sformułowanie wniosków do władz lokalnych i centralnych

Uczestnictwo w kongresie daje duże możliwości zaprezentowania obiektów zaplecza technicznego oraz dostępności produktów ze środowiska producentów i dystrybutorów części.
Kongres jest kierowany przez Komitet Naukowy Kongresu, który stanowią najwybitniejsze osobistości świata nauki z terenu Europy w obszarze motoryzacji. Obecnie skład osobowy stanowi 38 profesorów i 11 doktorów.

Podczas kongresu jest prowadzony również konkurs Ekspert samochodowy 2023 w 10 kategoriach, gdzie Kapitułę Konkursową stanowią przede wszystkim Eksperci z przemysłu. Kapituła liczy ok. 20 osób, zależnie od zgłoszeń przemysłowych.

Kongres umożliwia zaznajomienie się m. in. z technologiami informatycznymi pozwalającymi na podniesienie efektywności sektora transportowego.   Głównymi   uczestnikami   Kongresu   będą   przede   wszystkim   właściciele   oraz   kadra   kierownicza   firm   działających w  sektorze  motoryzacyjnym,  menadżerowie  sieci  serwisowych,  przedstawiciele  handlowi,  nauczyciele  akademiccy, instruktorzy nauki zawodu z technicznych szkół zawodowych, biegli sądowi, rzeczoznawcy, a także przedstawiciele producentów dostarczających rozwiązania dla  branży motoryzacyjnej.   Celem   nadrzędnym   wszystkich   uczestników   jest   pozyskanie   szczegółowych  informacji o innowacyjnych produktach, zrozumienie potrzeb i zachodzących zmian na rynku technologicznym, produktowym i procesowym. Fakt wspierania branży motoryzacyjnej bez wątpienia przełoży się na wzrost efektywności usług, rozwój inwestycji oraz wzmocnienie sektorów usług finansowych, budownictwa infrastrukturalnego oraz transportu drogowego. VII Kongres Ekspertów Samochodowych będzie odpowiednim narzędziem stymulującym rozwój branży motoryzacyjnej w Polsce m. in. w zakresie upowszechniania dostępu do nowych technologii.Wprowadzona forma Kongresu, która jest uzupełnieniem tradycyjnych targów motoryzacyjnych spotkała się z wyjątkowym odbiorem uczestników.

Grono Partnerów i Sponsorów Kongresu stanowią, zarówno producenci innowacyjnych technologii działający na rynku polskim, dostawcy, jak i światowi wiodący producenci branży, ich dystrybutorzy oraz przedstawiciele.

Nowe i innowacyjne rozwiązania oraz ich specjalistyczna prezentacja w panelu głównym, jest atrakcyjną formą poznania nowości technologiczno-organizacyjno-informatycznych możliwych do natychmiastowego wdrożenia.

Dla wystawców jest to wyjątkowo atrakcyjna forma prezentacji swojej oferty na forum ogólnym.

Dlatego przyjęta forma podczas Kongresu, polegająca na prezentacji przez wystawcę produktu/technologii w panelu ogólnym na auli Naczelnej Organizacji Technicznej, jest najbardziej przyjazną formą wprowadzenia nowych produktów i usług na rynek motoryzacyjny. Dzięki wprowadzonej formie promocji, wszyscy zainteresowani prezentowanymi produktami na forum ogólnym, mogą pozyskać dodatkowe informacje od producentów i ich dystrybutorów na przygotowanych stanowiskach wystawowych.

Wg ankietowanych przyjęta forma Kongresu jest najlepszą promocją nowości na rynku motoryzacyjnym i metodą na najszybsze wprowadzenie produktów na rynek serwisowy i szkoleniowy w całym kraju.


Udział w Kongresie możliwy jest w charakterze:

partnera - wystawcy,
partnera - wystawcy z możliwością prezentacji w panelu głównym,
samej prezentacji w panelu tematycznym,
fundatora nagród konkursowych.

Uwaga: impreza nie ma charakteru komercyjnego. Opłaty są kalkulowane wyłącznie na pokrycie kosztów.

Konkurs

Jednym z elementów VII Kongresu Ekspertów Samochodowych jest również przeprowadzenie konkursu „EKSPERT SAMOCHODOWY 2023”, gdzie uczestnicy z terenu całego kraju poświęcą dużo czasu na przygotowanie się do konkursu. Każdy sposób mobilizujący pracowników sektora motoryzacyjnego do podnoszenia kwalifikacji należy uznać za właściwy. Doświadczenie poprzednich edycji pozwala na stwierdzenie, że prestiżowe miejsca zajmowane na podium przez uczestników konkursu, pozwoliły im rozwinąć skrzydła i znacząco zwiększyć wartość sprzedawanych usług.
Eksperci będą rywalizowali w kategoriach eksperckich
(1 kandydat - maksymalnie 2 kategorie):

1)      silniki o zapłonie samoczynnym
2)      silniki o zapłonie iskrowym
3)      elektronika i elektrotechnika samochodowa
4)      specjalistyczna chemia serwisowa
5)      automatyczne skrzynie biegów
6)      kalkulacja szkód komunikacyjnych
7)      samochody elektryczne i hybrydowe
8)      systemy ADAS
9)      innowacyjne oświetlenie
10)    analiza danych wypadkowych, dowody elektroniczne

Zwycięzcy


Wyróżnienia dla firm

Podczas Kongresu zostaną wyróżnieni producenci innowacyjnych produktów/urządzeń/technologii/systemów w kategoriach:

   Innowacyjność Technologiczna
   Innowacyjność Procesowa
   Innowacyjność Produktowa

co jednoznacznie potwierdza innowacyjny charakter tego wyjątkowego dnia - święta przemysłu motoryzacyjnego
w 2024 roku.

Komitet Naukowy:

Przewodniczący Sesji Lotniczej
Gen. dyw. pil., prof. Leszek Cwojdziński - Dyrektor Programów Wojsk. AIRBUS Poland S.A.
Przewodniczący Kongresu Rzeczoznawców Samochodowych
Prof. Krzysztof Górski – Uniwersytet Radomski
Sekretarz Naukowy
dr Hanna Dzido – Polskie Linie Lotnicze LOT, Europejska Fundacja Innowacji,
Prezes Koła Rozwoju Sektora Lotniczego SITK RP

 1.  Prof. Karol Abramek - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin
 2.  PhD. David Anseán - University of Oviedo, Spain
 3.  Prof. Tomasz Łodygowski - Politechnika Poznańska
 4.  Prof. Mirosław Nowakowski - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 5.  Prof. Costin Badica - University of Craiova, Romania
 6.  Prof. Artur Bejger - Politechnika Morska w Szczecinie
 7.  PhD Heinz Burg - IbB Engineering GmbH, Germany
 8.  Prof. Agnieszka Wróblewska - Dyr. Centrum Kształcenia Lotniczego Politechnika Poznańska
 9.  Płk dr inż. Krzysztof Blacha – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 10.  Prof. Płk Mariusz Wesołowski – Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
 11.  Prof. pil. Jarosław Kozuba – Politechnika Śląska
 12.  Płk Adam Przygoda - Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
 13.  Prof. Celina Pezowicz – Politechnika Wrocławska
 14.  Gen. bryg. w st. sp. Artur Kołosowski
 15.  Prof. Jerzy Kosiński – Akademii Marynarki Wojennej Gdynia
 16.  Prof. Paweł Droździel - Politechnika Lubelska
 17.  Prof. Grzegorz Klekot – Politechnika Warszawska
 18.  Prof. Theodoros Kosmanis - International Hellenic University, Greece
 19.  Dr Leszek Jemioł - Uniwersytet Radomski
 20.  Płk dr inż. Rafał Borek – Polska Agencja Kosmiczna
 21.  Prof. Oleh Klyus - Politechnika Morska w Szczecinie
 22.  Prof. Sviatoslav Kryshtopa - Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine
 23.  Prof. Andrzej Krzyszkowski - Uniwersytet Radomski
 24.  Prof. Rafał Longwic - Politechnika Lubelska
 25.  Prof. Jerzy Merkisz - Politechnika Poznańska
 26.  PhD. Ondrej Mizera - VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic
 27.  Prof. Jonas Matijošius - Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania
 28.  Prof. Jacek Nowakowski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 29.  PhD. Sławomir Olszowski - Uniwersytet Radomski
 30.  Prof. Piotr Piątkowski - Politechnika Koszalińska
 31.  Prof. Józef Pszczółkowski - Wojskowa Akademia Techniczna
 32.  Prof. Michal Puskar - Technical University of Kosice, Slovakia
 33.  Prof. Alfredas Rimkus - Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania
 34.  Prof. Piotr Rybak - Wojskowa Akademia Techniczna
 35.  Prof. Marcin Rychter - Politechnika Poznańska
 36.  Prof. Adolfo Senatore - University of Salerno, Italy
 37.  PhD. Tomasz Skrzek - Uniwersytet Radomski
 38.  Prof. Ruslans Šmigins - Latvia University of Life Sciences and Technologies, Latvia
 39.  PhD Dimitrios Tziourtzioumis - International Hellenic University, Greece
 40.  Prof. Elżbieta Marciszewska - SGH Warszawa
 41.  Prof. Zbigniew Sroka - Politechnika Wrocławska
 42.  Prof. Piotr Wrzecioniarz - Politechnika Wrocławska
 43.  Prof. Sławomir Wierzbicki - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 44.  PhD Máté Zöldy - Budapest University of Technology and Economics, Hungary
 45.  Prof. Danuta Bryja – Politechnika Wrocławska
 46.  Prof. Piotr Mackiewicz – Politechnika Wrocławska
 47.  Prof. Dariusz Tłoczyński - Uniwersytet Gdanski
 48.  Prof. Piotr Uchroński - GTL S.A. MPL Katowice
 49.  Inż. Grzegorz Brychczyński – Krajowa Sekcja Lotnictwa i Technik Kosmicznych SITK RP
 50.  Adam Bisek - Prezes Firmy AEROSPACE
 51.  Prof. Marek Idzior – Politechnika Poznańska
 52.  Jarosław Paszyn – Prezes Polskiego Klubu Lotniczego


Zwycięzcy

Jesteśmy pewni, że cele kongresu: promocja producentów godnych zaufania oraz usuwanie luk kompetencyjnych i techniczno-technologicznych w serwisach, idealnie wpisuje się w aktywność rynkową najlepszych producentów podzespołów, urządzeń i rozwiązań informatycznych. Zakwalifikowane firmy do uczestnictwa w Kongresie Ekspertów Samochodowych uzyskały uznanie zespołu ekspertów branżowych poprzez opinie rynkowe, ze względu na najwyższą jakość podzespołów, zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Jesteśmy pewni, że założone cele kongresu idealnie wpisują się w priorytety każdej nowoczesnej i profesjonalnej firmy, dbającej o efektywność obecnych i perspektywicznych działań. Na uwagę zasługuje panel poświęcony instytucjom państwowym powołanym na mocy ustaw do planowania i przygotowywania perspektywicznych działań legislacyjnych i certyfikujących.

Ciekawe i innowacyjne prezentacje podczas VII Krajowego Kongresu Ekspertów Samochodowych przyczynią się do wzrostu satysfakcji bezpośrednich uczestników, widzów programów TV, czytelników pism branżowych i portali internetowych. Dzięki kompetencji wystawców i instytucji – regulatorów rynku, ich rzetelności i odpowiedzialności, wzrośnie poczucie społecznej odpowiedzialności za budowanie lepszej jakości życia.

Informacje dla uczestników


Udział w Kongresie i Konferencji należy zgłosić do 20.01.2024 r.
wypełniając „Kartę zgłoszenia uczestnictwa” – Zał. nr 1

Informacja dla wystawców znajduje się w Zał. nr 2
Zasady udziału w Konkursie Innowacyjności znajdują się w Zał. nr 3

W promieniu ok. 100 m od budynku NOT znajdują się 3 hotele
W budynku NOT znajduje się restauracja


Informacje dla prelegentów i autorów


Istnieje możliwość wydania prezentowanych materiałów w czasopiśmie
„Przegląd Komunikacyjny” (odpłatność 500 zł netto)

Referaty do druku będą kwalifikowane do wygłoszenia na konferencji
na podstawie streszczeń (ok. ½ strony formatu A4).
Zgłoszenie tematu referatu należy przesłać do dnia 15 stycznia 2024.

Na podstawie planowanej treści referatów należy opracować artykuły (max. 8 stron), które w przypadku uzyskania pozytywnej recenzji
zostaną opublikowane w czasopiśmie „Przegląd Komunikacyjny”
(40 punktów wg listy MNiSW - lista B).
Pełne teksty należy przesłać do dnia 29 lutego 2024.

Egzemplarze czasopisma z terminowo nadesłanymi artykułami
zostaną wręczone uczestnikom w dniu rozpoczęcia konferencji.
Autorów prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi wytycznymi
przygotowania artykułów zamieszczonymi na stronie:
http://przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl/autorzy.htmlFotoreportaż z poprzednich edycji imprezyPartner Merytoryczny


Partner Główny


Partnerzy Kongresu

                                             

Patronat medialny

   


Kontakt

Kongres odbył się w dniach 20-21 marca 2024 roku
w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT),
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław


Dane kontaktowe:


SITK RP O/Wrocław
ul. M. J. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
tel.: 48 71 343 18 74, kom.: 535 799 133
e-mail: wroclaw@sitkrp.org.pl
www.wroclaw.sitkrp.org.pl


Poprzednie edycje imprezy:


VI Kongres Ekspertów Samochodowych
V Kongres Ekspertów Samochodowych
III Kongres Ekspertów Samochodowych
II Kongres Ekspertów Samochodowych
I Kongres Ekspertów Samochodowych


Odwiedź również:


www.mechatronikasamochodowa.pl

Lokalizacja Kongresu