W dniu 25 maja 2019 roku odbył się:

VI Kongres Ekspertów Samochodowych

na terenie Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu
Adres: ul. Bolesława Chrobrego 31, 26-600 Radom
Początek godzina 09:00      Wieczorem uroczysta kolacja
Zapraszamy wszystkie firmy do uczestnictwa

CELE I FAKTYCele

Głównym celem jest zintegrowanie branży motoryzacyjnej w Polsce w jeden silny organizm mogący stawiać wyzwania innym krajom w osiągnięciach technologicznych i systemowych w obszarze motoryzacji
Prezentacja nowych technologii, innowacyjnych produktów oraz definiowanie perspektywicznych trendów w motoryzacji
Zgromadzenie instytucji państwowych powołanych na mocy ustaw, celem zapoznania sektora z regulowanymi obszarami, w tym również planowanymi zmianami legislacyjnymi rynku
Zgromadzenie bezpośrednich uczestników rynku motoryzacyjnego zainteresowanych rozwojem, a więc właścicieli firm i kadry menadżerskiej celem zapewnienia im pomocy w przygotowywaniu programów rozwojowych, pomoc w organizacji i planowaniu działań systemowych IT oraz pomoc w doborze wyposażenia „zaplecza technicznego transportu”
Zapoznanie uczestników rynku motoryzacyjnego z zadaniami wynikającymi z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (pozyskiwanie środków unijnych na inwestycje w motoryzacji)
Zgromadzenie firm sektora ubezpieczeniowego, obsługującego rynek motoryzacyjny, celem identyfikowania obszarów największego ryzyka biznesowego
Wyznaczanie nowych horyzontów dla zapewnienia przyszłości i rozwoju firm sektora motoryzacyjnego, przy wykorzystaniu potencjału i doświadczenia wiodących dostawców branży
Inicjowanie działań mających na celu podniesienie kompetencji pracowników przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej oraz identyfikacja i usuwanie luk kompetencyjnych
Wzmocnienie potencjału techniczno – technologicznego firm branży motoryzacyjnej.


Kongres jest konieczny - powody i fakty

Nie ma fizycznej możliwości podczas tradycyjnych targów motoryzacyjnych poinformowania każdego potencjalnego klienta z osobna, o wprowadzonych nowościach przez wystawcę.
Nie jest również możliwe, aby potencjalny klient i uczestnik tradycyjnych targów motoryzacyjnych pytał na każdym stanowisku o technologię czy urządzenie, gdy jeszcze nie wie, że taka technologia istnieje.
Nie ma fizycznej możliwości aby osoby odpowiedzialne za planowanie rozwoju firm mogły to czynić efektywnie bez informacji o zmianach w regulowanych i certyfikowanych obszarach.

Organizatorzy

Krajowa Sekcja Samochodowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK RP).

Patronat Honorowy

Minister Infrastruktury

Prezydent Miasta Radomia

                  

Instytut Transportu Samochodowego

Urząd Dozoru Technicznego


Forma

Kongres jest narzędziem mającym znaczący wpływ na kształtowanie rozwoju sektora motoryzacyjnego w Polsce. Przemysł motoryzacyjny to dziedzina mocno zaawansowana technologicznie i wymaga dostępu do aktualnej wiedzy pozyskiwanej od producentów innowacyjnych technologii. Kongres to przede wszystkim połączenie nauki i techniki w jednym miejscu, gdzie z powodzeniem mogą korzystać właściciele i kadra kierownicza przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej. Podczas kongresu omawiane są również wprowadzane regulacje formalno-prawne rynku motoryzacyjnego prezentowane m. in. przez Urząd Dozoru Technicznego, Inspekcję Transportu Drogowego, Transportowy Dozór Techniczny oraz Instytut Transportu Samochodowego. Kongres jest idealnym miejscem do prezentacji nowych i innowacyjnych rozwiązań/produktów/urządzeń/technologii do branży motoryzacyjnej o zasięgu ogólnokrajowym. Organizowane przedsięwzięcie jest oknem na świat dla przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej.


Plan VI Kongresu Ekspertów Samochodowych:

9:00 - Rejestracja uczestników
9:15 Powitanie gości
9:30 – 11:00 - Informacje bezpośrednio u źródła. Indywidualne rozmowy z przedstawicielami Partnerów Kongresu – producentami i dystrybutorami części oraz systemów i narzędzi.

11:00 – 16:00 Panel zamknięty:
a) Hella: „Systemy aktywnego wspomagania kierowcy, elementy wykonawcze, czujniki oraz ich kalibracja” – 199 zł netto
b) Ravenol / Kinergo: Nowoczesne systemy przeniesienia napędu. Diagnostyka, naprawa i serwisowanie automatycznych skrzyń biegów” – 500 zł netto

Panele otwarte

      I. Rzeczoznawcy i Eksperci Motoryzacyjni
11:00 – 11:20 – SiTK / BETiS – Przyszłościowe kierunki rozwoju. Nowe specjalizacje rzeczoznawcze. Kompetencje a interpretacja dowodów elektronicznych. Sławomir Olszowski – Przewodniczący Krajowej Sekcji samochodowej SITKRP, Prezes BETiS
11:20 – 12:00 – AXES SYSTEM – CDR/EDR. Niezależne sposoby i narzędzia pozyskiwania dowodów elektronicznych. Analiza protokołów. Marek Puwalski – Ekspert ds. programowania sterowników samochodowych
12:00 - 12:20 – AUTOVISTA Polska Wycena online – Proste rozwiązanie dla wszystkich. Adam Markiewicz – Ekspert ds. wyceny i kalkulacji wartości napraw Eurotax
12:20 – 12:40 – STM – Badania techniczne pojazdów w Europie - przegląd skutecznych rozwiązań. Jarosław Cichoń, członek zarządu, Wiceprezes STM

      II. Wsparcie serwisów. Rozwój sieci serwisowych.
12:40 – 13:10 – Sandler Training Polska: Język korzyści w sprzedaży – czy to jeszcze działa w obliczu współczesnych wyzwań rynkowych. Łukasz Łuszczak – Ekspert Sandler Training Polska
13:10 – 13:40 – Eduneo / Vantis - Innowacyjne metody pozyskiwania i utrzymania klientów, promocji i wyróżnienia się na rynku, w oparciu o nowoczesne narzędzia marketingowe i social media. Piotr Sołtys – Ekspert, Prezes grupy Eduneo
13:40 – 14:10 – Denso: e_Videns – Usprawnij Swój warsztat. Nowoczesne narzędzia monitoringu oraz aktywnego przyjęcia samochodu do serwisu. Oscar Eerland – Project Coordinator Special Tools, Business Development DENSO Europe B.V., Krzysztof Puławski - manager ds. technicznych Denso Polska

      III. Wyróżnienia za innowacyjność
14:10 – 14:30 - wyróżnienia za innowacyjność produktową, procesową i technologiczną

      IV. Mechanika i elektronika samochodowa
14:30 – 14:50 – AC STAG: Instalacje gazowe do pojazdów z bezpośrednim wtryskiem paliwa – STAG 400 DPI. Krzysztof Garbala – Centrum Badań i Rozwoju AC S.A.
14:50 – 15:10 – Xenum: Interwały przeglądowe w nowoczesnych silnikach spalinowych, a jakość oleju. Profilaktyka drogą do niezawodności. Piotr Synowiec – ekspert techniczny Xenum Polska
15:10 – 15:30 – Nissens: Rola, metody oraz znaczenie procesu płukania układu klimatyzacji na długotrwałą pracę sprężarki. Hubert Jakubowski – ekspert techniczny ds. szkoleń
15:30 – 15:50 – Delphi: Zaawansowane systemy bezpośredniego wtrysku paliwa. Możliwości diagnostyczne, kodowanie i adaptacja nowoczesnej aparatury wtryskowej. Tomasz Hurt – manager ds. technicznych Delphi Polska
15:50 – 16:10 – Liqui Moly: Profilaktyka w obsłudze układów wtryskowych i dolotowych współczesnych silników spalinowych. Rafał Kobza – Specjalista ds. Technicznych Liqui Moly Polska
16:10 – 16:30 – Magneti Marelli: Diagnostyka i zabezpieczenie akumulatora wysoko - voltowego w pojazdach hybrydowych. Michał Kosiński – specjalista ds. szkoleń
16:30 – 16:50 – Henkel: Istotna rola klejów i uszczelniaczy Henkel w serwisowaniu pojazdów. Jarosław Gajewski – technolog, ekspert techniczny Henkel Polska

      V. EKSPERT SAMOCHODOWY ‘2019
16:50 – 17:10 Rozstrzygnięcie konkursu „Ekspert Samochodowy 2019”

Uczestnictwo w kongresie daje duże możliwości zaprezentowania obiektów zaplecza technicznego oraz dostępności produktów ze środowiska producentów i dystrybutorów części.
Kongres jest kierowany przez Komitet Naukowy Kongresu, który stanowią najwybitniejsze osobistości świata nauki z terenu całego kraju w obszarze motoryzacji. Obecnie skład osobowy stanowi 32 profesorów i jeden doktor.

Podczas kongresu jest prowadzony również konkurs Ekspert samochodowy 2019 w 8 kategoriach, gdzie Kapitułę Konkursową stanowią przede wszystkim Eksperci z przemysłu. Kapituła liczy ok. 20 osób, zależnie od zgłoszeń przemysłowych.

Kongres umożliwia zaznajomienie się m. in. z technologiami informatycznymi pozwalającymi na podniesienie efektywności sektora transportowego. Głównymi uczestnikami Kongresu będą przede wszystkim właściciele i kadra kierownicza przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego, nauczyciele akademiccy, nauczyciele nauki zawodu szkół o profilu technicznym, biegli sądowi, rzeczoznawcy, przedstawiciele producentów produkujących dla sektora motoryzacyjnego oraz dystrybutorzy. Bardzo istotne jest wsparcie rynku motoryzacyjnego oraz dziedzin związanych z motoryzacją. Fakt wspierania branży motoryzacyjnej bez wątpienia przełoży się na wzrost efektywności usług, rozwój inwestycji oraz wzmocnienie sektorów usług finansowych, budownictwa infrastrukturalnego oraz transportu drogowego. VI Kongres Ekspertów Samochodowych będzie odpowiednim narzędziem stymulującym rozwój branży motoryzacyjnej w Polsce m. in. w zakresie upowszechniania dostępu do nowych technologii.Wprowadzona forma Kongresu, która jest uzupełnieniem tradycyjnych targów motoryzacyjnych spotkała się z wyjątkowym odbiorem uczestników.

Grono Partnerów i Sponsorów Kongresu stanowią, zarówno producenci innowacyjnych technologii działający na rynku polskim, dostawcy, jak i światowi wiodący producenci branży, ich dystrybutorzy oraz przedstawiciele.

Nowe i innowacyjne rozwiązania oraz ich specjalistyczna prezentacja w panelu głównym, jest atrakcyjną formą poznania nowości technologiczno-organizacyjno-informatycznych możliwych do natychmiastowego wdrożenia.

Dla wystawców jest to wyjątkowo atrakcyjna forma prezentacji swojej oferty na forum ogólnym.

Dlatego przyjęta forma podczas Kongresu, polegająca na prezentacji przez wystawcę produktu/technologii w panelu ogólnym na ogromnym ekranie 600 osobowej auli Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, jest najbardziej przyjazną formą wprowadzenia nowych produktów i usług na rynek motoryzacyjny. Dzięki wprowadzonej formie promocji, wszyscy zainteresowani prezentowanymi produktami na forum ogólnym, mogą pozyskać dodatkowe informacje od producentów i ich dystrybutorów na przygotowanych stanowiskach wystawowych.

Wg ankietowanych przyjęta forma Kongresu jest najlepszą promocją nowości na rynku motoryzacyjnym i metodą na najszybsze wprowadzenie produktów na rynek serwisowy i szkoleniowy w całym kraju.


Udział w Kongresie możliwy jest, w charakterze:

partnera - wystawcy,
partnera - wystawcy z możliwością prezentacji w panelu głównym,
samej prezentacji w panelu tematycznym,
fundatora nagród konkursowych.

Uwaga: impreza nie ma charakteru komercyjnego. Opłaty są kalkulowane wyłącznie na pokrycie kosztów. Wstęp dla uczestników jest bezpłatny.

Konkurs

Jednym z elementów VI Kongresu Ekspertów Samochodowych jest również przeprowadzenie konkursu „EKSPERT SAMOCHODOWY 2019” gdzie uczestnicy z terenu całego kraju poświęcą dużo czasu na przygotowanie się do konkursu. Każdy sposób mobilizujący pracowników sektora motoryzacyjnego do podnoszenia kwalifikacji należy uznać za właściwy. Doświadczenie poprzednich edycji pozwala na stwierdzenie, że prestiżowe miejsca zajmowane na podium przez uczestników konkursu, pozwoliły im rozwinąć skrzydła i znacząco zwiększyć wartość sprzedawanych usług.
Uczestnicy konkursu zmagają się w ośmiu obszarach tematycznych, tj.:

1. Silniki o zapłonie samoczynnym: Test kwalifikacyjny
2. Wtrysk benzyny: Test kwalifikacyjny
3. Elektronika i elektrotechnika samochodowa: Test kwalifikacyjny
4. Specjalistyczna chemia serwisowa: Test kwalifikacyjny
5. Automatyczne skrzynie biegów: Test kwalifikacyjny
6. Systemy bezpieczeństwa czynnego: Test kwalifikacyjny
7. Turbodoładowanie: Test kwalifikacyjny
8. Kalkulacja szkód komunikacyjnych: Test kwalifikacyjny

Nagrody otrzymają trzy osoby z trzech pierwszych miejsc dla każdego obszaru.

Regulamin konkursu


Każdy uczestnik może wziąć udział maksymalnie w dwóch kategoriach konkursowych, w etapie kwalifikacyjnym. Formularze z pytaniami można wypełnić powyżej do dnia 06.05.2019

O zwycięstwie w kwalifikacjach zadecyduje poprawność odpowiedzi oraz ewentualnie kolejność ich nadsyłania. Jeżeli kilka osób uzyska tę samą liczbę punktów, o zwycięstwie zdecyduje kolejność przesyłania odpowiedzi.
Każdy uczestnik może rywalizować na etapie półfinału i finału wyłącznie w jednej kategorii. O przypisaniu do konkretnej kategorii półfinałowej i finałowej zadecyduje wynik testu kwalifikacyjnego. Gdyby okazało się, że uczestnik zdobędzie tyle samo punktów z 2 specjalności, będzie miał prawo wyboru.

Kapituła konkursowa "Ekspert Samochodowy 2019":
 1. Sławomir Olszowski - UTH Radom – przewodniczący kapituły. Ekspert z zakresu diagnostyki pojazdów i zaawansowanego oprogramowania urządzeń diagnostycznych
 2. Oleg Klyus – Uniwersytet Zachodniopomorski - ekspert z zakresu silników o zapłonie samoczynnym
 3. Adam Markiewicz – Eurotax – ekspert ds. wyceny i kalkulacji szkód komunikacyjnych
 4. Paweł Gancarczyk – MVS - ekspert z zakresu automatycznych skrzyń biegów
 5. Tomasz Olszowski – BETiS - Ekspert z zakresu diagnostyki silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny i turbodoładowania
 6. Jarosław Gajewski - Henkel – ekspert z zakresu specjalistycznej chemii serwisowej
 7. Tomasz Chojnacki - BETiS – ekspert z zakresu silników o zapłonie samoczynnym, sieci transmisji danych
 8. Marek Puwalski - Axes System – ekspert z zakresu diagnostyki komputerowej pojazdów samochodowych
 9. Rafał Kobza - Liqui Moly - ekspert z zakresu specjalistycznej chemii serwisowej
 10. Piotr Piątkowski - Politechnika Koszalińska - ekspert z zakresu tłokowych silników spalinowych
 11. Józef Pszczółkowski - WAT - ekspert z zakresu silników spalinowych
 12. Karol Abramek - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - ekspert z zakresu tłokowych silników spalinowych
 13. Paweł Olszowski - BETiS – ekspert z zakresu automatycznych skrzyń biegów oraz napędów elektrycznych
 14. Andrzej Piętak – UWM Olsztyn- ekspert z zakresu diagnozowania silników spalinowych
 15. Maciej Hadryś - Mahle Polska – ekspert z zakresu turbodoładowania
 16. Arkadiusz Świątek - Michelin – ekspert z zakresu ogumienia
 17. Łukasz Brzezowski – AG Centrum - ekspert z zakresu instalacji gazowych

Wyróżnienia dla firm

Podczas Kongresu zostaną wyróżnieni producenci innowacyjnych produktów/ urządzeń/ technologii/ systemów w kategoriach:

Innowacyjność Technologiczna
Innowacyjność Procesowa
Innowacyjność Produktowa

co jednoznacznie potwierdza innowacyjny charakter tego wyjątkowego dnia - święta przemysłu motoryzacyjnego w 2019 roku.

Komitet Naukowy Kongresu

 1. prof. dr hab. inż. Abramek Karol
 2. Prof. dr hab. inż. Chrzan Marcin
 3. prof. dr hab. inż. Droździel Paweł
 4. prof. dr hab. inż. Dziubak Tadeusz
 5. prof. dr hab. inż. Idzior Marek
 6. prof. dr hab. inż. Klekot Grzegorz
 7. prof. dr hab. inż. Klyus Oleg
 8. prof. dr hab. inż. Koszałka Grzegorz
 9. prof. dr hab. inż. Kowalewski Zbigniew
 10. prof. dr hab. inż. Longwic Rafał
 11. prof. dr hab. inż. Nowakowski Jacek
 12. prof. dr hab. inż. Nowakowski Mirosław
 13. prof. dr hab. inż. Piątkowski Piotr
 14. prof. dr hab. inż. Piętak Andrzej
 15. prof. dr hab. inż. Pszczółkowski Józef
 16. prof. dr hab. inż. Puchalski Andrzej
 17. prof. dr hab. inż. Rybak Piotr
 18. prof. dr hab. inż. Rychter Marcin
 19. prof. dr hab. inż. Szelmanowski Andrzej
 20. prof. dr hab. inż. Wrzecioniarz Piotr
 21. prof. dr hab. inż. Żach Piotr
 22. dr inż. Sławomir Olszowski

Jesteśmy pewni, że cele kongresu: promocja producentów godnych zaufania oraz usuwanie luk kompetencyjnych i techniczno-technologicznych   serwisach, idealnie wpisuje się w aktywność rynkową najlepszych producentów podzespołów, urządzeń i rozwiązań informatycznych. Zakwalifikowane firmy do uczestnictwa w Kongresie Ekspertów Samochodowych uzyskały uznanie zespołu ekspertów branżowych poprzez opinie rynkowe, ze względu na najwyższą jakość podzespołów, zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Jesteśmy pewni, że założone cele kongresu idealnie wpisują się w priorytety każdej nowoczesnej i profesjonalnej firmy, dbającej o efektywność obecnych i perspektywicznych działań. Na uwagę zasługuje panel poświęcony instytucjom państwowym powołanym na mocy ustaw do planowania i przygotowywania perspektywicznych działań legislacyjnych i certyfikujących.

Ciekawe i innowacyjne prezentacje podczas VI Krajowego Kongresu Ekspertów Samochodowych przyczynią się do wzrostu satysfakcji bezpośrednich uczestników, widzów programów TV, czytelników pism branżowych i portali internetowych. Dzięki kompetencji wystawców i instytucji – regulatorów rynku, ich rzetelności i odpowiedzialności, wzrośnie poczucie społecznej odpowiedzialności za budowanie lepszej jakości życia.


Fotoreportaż z poprzednich edycji imprezyPatron Główny

          

Partnerzy Kongresu

                                                                                                             

Patronat medialny

               


Kontakt

Kongres odbędzie się w dniu 25 maja 2019 roku na terenie Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu w budynku Auli Głównej


Lokalizacja Kongresu